Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Biblioteca Ferran Soldevila

Agenda 21

Documents relacionats

L'elaboració d'una Auditoria Ambiental Municipal (AAM) consisteix en l'anàlisi, amb visió integradora de l'estat actual d'un municipi, l'avaluació en forma de Diagnosi Ambiental dels resultats obtinguts, i el disseny d'un Pla d'Acció que permeti orientar el desenvolupament futur, basant-lo en criteris de sostenibilitat. Aquest Pla és l'eix vertebrador de l'anomenada Agenda 21 Local, i la seva posada en pràctica respon a les directrius de la Conferència Mundial sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (Cimera de la Terra), celebrada a Rio de Janeiro el juny de l'any 1992.


A les comarques barcelonines, l'any 1997, la Diputació de Barcelona va crear el Programa d'Auditories Ambientals Municipals i va impulsar la creació de la Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat, que constitueix un referent internacional en l'àmbit de la promoció de les iniciatives locals per a la sostenibilitat.

 

Santa Maria de Palautordera està plenament implicada en aquest procés, i va adquirir el compromís de redactar la seva Agenda 21 Local que permeti un desenvolupament sostenible del municipi. Aquest fet es va fer palès en els acords del Ple de l'Ajuntament per a la signatura de la Carta d'Aalborg, la seva adhesió a la Xarxa i la pròpia elaboració d'aquesta Auditoria Ambiental Municipal.

 

L'Auditoria ha portat a terme una Diagnosi de l'estat ambiental, econòmic i social del municipi, i d'aquesta n'ha resultat un Pla d'Acció, el qual ha de permetre resoldre els principals problemes detectats en la Diagnosi. Aquest Pla d'Acció és el document i referent bàsic de l'Agenda 21 municipal, i s'hi detallen el conjunt d'accions que el municipi té voluntat de portar a terme els propers 10 anys, essent el marc de referència del model de desenvolupament sostenible del municipi.

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
T: 93 847 96 20  F: 93 847 96 29
Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/7 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h
ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona