Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Parc Natural del Montseny

Energia


ENERGIA

 

Projecte 50/50

 

El desembre del 2009, l’escola la Tordera, va ser escollida per la Diputació de Barcelona per participar en el projecte Euronet 50/50, juntament amb 7 escoles més de la província. Donats els bons resultats d’estalvi energètic obtinguts a l’EscolaLa Tordera, des de les Àrees d’Ensenyament i Medi Ambient, s’ha tirat endavant el projecte a la resta de les escoles de primària del municipi, l'Escola Fontmartina, l'Escola Matagalls i l'Escola Pont Trencat.

 

Aquest és un projecte Europeu que té per objectiu l’estalvi energètic a les escoles d'Europa. En aquest projecte s’ ha aplica la metodologia 50/50 que ja ha estat provada a Alemanya. La principal idea d’aquesta metodologia és que, de l’estalvi energètic que el centre educatiu aconsegueix mitjançant un canvi d’hàbits, de comportament, dels usuaris envers l’ús de l’energia, li és retornat el 50% en beneficis econòmics i, l’altre 50% reverteix en el gestor de l’equipament.  Amb això tothom hi guanya: l’escola que veu que els seus esforços li són retornats monetàriament i per tant té uns diners extres per les seves activitats i, els gestors de l’equipament, l’Ajuntament en el cas de les escoles de primària, que té menys despeses energètiques i tothom perquè, amb menys consum energètic menys emissions al municipi i al planeta.

 

El primer pas un cop acceptada la participació en el projecte, ha estat la creació de “l’equip energètic” que serà l’encarregat de decidir quines actuacions cal dur a terme a fi d’aconseguir no malgastar energia. Prèviament, s’ha dut a terme un estudi energètic de cada centre participant, a fi de conèixer les característiques particulars de cada un.

 

Per saber-ne més pots consultar els blogs de les escoles:

 

Escola Fontmartina

Escola Matagalls

Escola Pont Trencat

  

Pla d'acció per a l'energia sostenible del municipi

 

La comissió europea l’any 2009, va posar en marxa “Pacte d’alcaldes/esses”, una iniciativa de participació del mon local en la lluita contra el canvi climàtic, amb l’adopció del compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori  del 20%, l’any 2020.

 

Durant l’any 2010, s’ha estat treballant en al elaboració de l’inventari d’emissions i consums energètics i s’ha elaborat el pla d’acció amb el qual es preveu reduir un 20% les emissions d’efecte hivernacle l’any 2020, essent el document resultant el Pla d’acció per a la energia sostenible del municipi de Santa Maria de Palautordera.

 

Document PAES
Document de sintesi (català)
Document Pla participacio
Document seap template

 

 

El consum energètic a Palau

 

Consums l’any 2007

 

El sector primari és el que té menys pes, un 7%, els consums provenen del gasoil d’ús agrícola o gasoil B.

El sector industrial contribueix amb un 10 %. L’energia elèctrica és la principal font de consum energètic amb un 77,7%.

El sector domèstic representa el 17% del consum degut al perfil residencial del nostre municipi. D’acord amb dades anteriors, entre el 2005-2007 el consum ha caigut en un 6%. Els consums per fonts corresponen principalment a dues fonts: l’elèctrica (56,1%) i el gas natural (34%).

El sector serveis contribueix en un 18% i és superior a la mitjana de Catalunya (12%). Cal destacar que el 91,5% del consum global correspon a l’energia elèctrica.

El transport absorbeix pràcticament la meitat del consum energètic del municipi (48%). El consum prové dels carburants per automoció. Predomina el gasoil sobre les gasolines.

Els residus corresponen al consum de combustibles líquids fòssils (gasoil) dels serveis de recollida de residus del municipi. Per aquest motiu només representa el 0,2 % del global.

Les dades de consum energètics referides al cicle de l’aigua (0,3%) corresponen al consum elèctric en les operacions de potabilització, bombament (distribució) i depuració.

 

Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020

 

Com estalviar energia?

 

COM REDUÏR EL CONSUM ENERGÈTIC A CASA?

 

En la climatització:

 

Un aïllament tèrmic adequat de l’habitatge permetrà reduir les fuites de calor a l’hivern i la demanda de refrigeració a l’estiu. Així un habitatge amb els sostres i parets ben aïllats i amb finestres que tanquin adequadament pot reduir els costos de climatització considerablement.

Una orientació òptima de l’edifici, respectant l’orientació sud per a la façana principal i evitant els finestrals i parets mitgeres mal aïllades cap a l’oest, contribueix a reduir les despeses energètiques significativament. Els colors clars en sostres i parets exteriors reflexen el sol, eviten l'escalfament dels espais interiors i milloren la il·luminació dels espais.

Deixar entrar la màxima radiació solar a l’hivern permet estalviar calefacció, en canvi a l’estiu si s’impedeix el pas del sol es podrà estalviar molta refrigeració. Els tendals, les persianes i cortines permeten conservar la calor durant les nits d’hivern i eviten l’entrada de calor a l’estiu.

Utilitzar doble vidre i passa/pas (burlet) en el tancament de portes de finestres permet estalviar en el consum energètic de calefacció i refrigeració i redueix a més la contaminació acústica (soroll). 

Per ventilar les habitacions és suficient amb obrir una finestra durant 10 minuts. Quan ho fem cal que tanquem la calefacció o l’aire condicionat.

Es recomanable instal·lar termòstats o rellotges programables per poder regular la temperatura de les diferents estances de la llar, en funció del règim d'ocupació que tinguin.

A l’hora d’instal·lar un equip per produir fred i/o calor a la nostra llar, és recomanable tenir en compte l’ús que se'n farà i les dimensions i característiques dels espais a escalfar o refredar. I sobretot adquirir un aparell de classe energètica molt eficient.

S’ha de realitzar un adequat manteniment i revisió dels equips de climatització, d’aquesta manera s’allargarà la vida dels equips i es millorarà la seguretat de les instal·lacions.

 

i a l'estiu ...         

Un ventilador, preferentment de sostre, pot ser suficient per mantenir un comfort adequat.

Es pot crear un efecte de frescor obrint les finestres i creant un agradable corrent d’aire.

Per tal de mantenir una temperatura de confort constant, quan s’engegui l’aparell d’aire condicionat, s’ha d’assegurar de tancar portes i finestres. Si l’estança està ben aïllada, i no es perd el fred generat, es mantindrà la temperatura desitjada i l’aparell no haurà de treballar tant.

S’han de comprar els aparells d’aire condicionat més eficients, de classe A. L’estalvi d’energia compensarà abastament el sobre preu de l’aparell.

No sempre serà necessari l'aire condicionat; un aparell d'aire condicionat domèstic pot tenir un consum energètic de 700 kWh l’any, mentre que en el cas d’un ventilador, seria només de 50 kWh l’any aproximadament.

 

EN ELS ELECTRODOMÈSTICS

 

L’etiquetatge energètic:

 

En funció de l´electricitat que consumeix i de les seves característiques a cada electrodomèstic se li assigna una lletra i un color que el classifica energèticament. La classificació va de la lletra A+++, la més eficient, ala G, la menys eficient. 

 

Aplicació per decidir el model d'electrodomèstic més eficient

 

Rentadora:

 

Sempre que es pugui, cal rentar en fred. La rentadora, després del frigorífic és l’electrodomèstic que més energia consumeix. El 85% de l’energia que fa servir la rentadora és per escalfar l’aigua, és a dir, amb un programa a90ºCes consumeix 4 vegades més energia que amb un programa a40ºC.

Aprofiteu al màxim la capacitat de la rentadora i procureu que treballi sempre a càrrega completa. No obstant, hi ha rentadores amb programes de mitja càrrega, que redueixen el consum de forma significativa.

Netegeu el filtre de la rentadora regularment, funcionarà millor i estalviarà energia.

Aprofiteu el calor del sol per assecar la roba. Així mateix, centrifugant es gasta molta menys electricitat per assecar la roba, que emprant l'assecadora.

 

Assecadora

 

Si disposeu d’espai suficient, l’escalfor del sol és sempre el millor sistema d’assecat.

Abans de fer servir l’assecadora, cal centrifugar la roba rentada per tal d’extreure el major volum d’aigua possible. Així el programa d'assecat no serà tan llarg i es redueix el consum energètic.

Aprofiteu al màxim la capacitat de l'assecadora i procureu que treballi sempre a càrrega completa

No assequeu la roba de cotó i la roba pesada en les mateixes càrregues d'assecat que la roba lleugera.

Netegeu periòdicament el filtre de l'assecadora i feu un cop d'ull a l'orifici de ventilació per assegurar que no es troba obstruït.

 

Rentavaixelles

 

Escolliu la mida de rentavaixelles en funció de les vostres necessitats, ja que per estalviar cal emprar-lo quan sigui completament ple.

Retireu en sec les restes d'aliments de la vaixella. I si heu d'esbandir-la abans, feu-ho amb aigua freda.

Sempre que pugueu, empreu els programes econòmics o de baixa temperatura.

Un bon manteniment millora el comportament energètic: netejeu periòdicament el filtre i reviseu els nivells de sal i abrillantador.

 

Frigorífics i Congeladors:

 

Si obriu o tanqueu la porta del congelador o frigorífic massa sovint, o roman oberta massa estona, hi haurà pèrdues de fred que faran incrementar el consum energètic.

Els aliments s’han de deixar refredar a temperatura ambient abans de posar-los a la nevera. Quan vulgueu descongelar un aliment per consumir-lo al dia següent, si es descongela dins la nevera en comptes de a l’exterior, tindreu guanys gratuïts de fred.

La temperatura del frigorífic s’ha de mantenir entre els 4 i5ºC, en el cas del congelador no convé reduir la temperatura per sota dels-18ºC. Per cada grau més de fred, el consum augmenta un 6%.

Si es forma gel dins del congelador, s’haurà de descongelar abans que el gruix de la capa de superi els 3 mil·límetres, s’aconseguiran d’aquesta manera estalvis de fins al 30%.

 

Forns:

 

Quan adquiriu un forn elèctric procureu que sigui de la classe més eficient, i del volum mínim que necessiteu. Els forns de convecció afavoreixen la distribució uniforme de la calor i per tant escurcen el temps de cocció i gasten menys energia.

No obriu el forn innecessàriament; cada vegada que ho feu es perd com a mínim el 20% de l’energia acumulada al seu interior.

Aprofiteu al màxim la capacitat del forn cuinant simultàniament el major nombre d’aliments.

Per a coccions superiors a una hora, no cal que preescalfeu el forn, i el podeu apagar poc abans de finalitzar la cocció, ja que la calor residual és suficient per acabar el procés.

 

ENLA IL.LUMINACIÓ:

 

Utilitzeu sempre que sigui possible la llum natural.

Pinteu de colors clars els sostres i les parets, així aprofitareu al màxim la llum natural reduint el consum de llum artificial.

No deixeu llums encesos inútilment.

Mantingueu les bombetes i les pantalles netes per augmentar la lluminositat, sense augmentar la potència.

Substituïu les bombetes incandescents per llums de baix consum. Per un mateix nivell d’il·luminació consumeixen 5 vegades menys i duren 8 vegades més temps. Per això s’aconsella utilitzar els fluorescents en estances que necessitin molta llum i moltes hores, com la cuina.

Adapteu la il·luminació a les vostres necessitats, i doneu preferència a la il·luminació localitzada: a més d’estalviar aconseguirà ambients més confortables.

Col·loqueu detectors de presència per a que els llums s’encenguin i s’apaguin automàticament, a vestíbuls, garatges, zones comuns, etc...

Reduïu al mínim la il·luminació ornamental en exteriors: jardins, terrasses, etc..
S’ha d’utilitzar sempre que sigui possible la llum natural.

 

Saps com estalviar energia?

Mesures d'estalvi

 

 

Recusos educatius

 

Recurs educatiu: Treballem l'energia eòlica a l'escola

Recurs educatiu: Recorregut de l'energia fitxa 1a

Recurs educatiu de l'energia fitxa 1b

Recurs educatiu: Recorregut de l'energia fitxa 2

Recurs educatiu: Recorregut de l'energia fitxa 6

Recurs educatiu: Recorregut de l'energia fitxa 10

 

 

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
T: 93 847 96 20  F: 93 847 96 29
Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/7 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h
ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona