Disposes d'un HABITATGE buit, en desús o en condicions per a ser LLOGAT? T'interessa el programa Reallotgem.cat !

Divendres, 11 de febrer de 2022 a les 00:00

Fins ara, el programa REALLOTGEM.CAT cercava habitatges buits per reallotjar, per la via de la cessió d’ús, persones en situació d’emergència econòmica i social que havent obtingut proposta favorable d’adjudicació d’habitatge per part de la Mesa d’emergències de Catalunya o municipal, si era el cas, estaven pendents de reallotjament.

Ara, a més, s’aprova una ampliació del programa per captar habitatges amb persones que ja siguin residents en aquests habitatges, per aquells casos que per motius de desnonament imminent es pugui oferir als seus residents un lloguer en el propi habitatge, o algun d’alternatiu que s’adeqüi a la unitat de convivència.

Objectius del programa

1. Destinar a lloguer social habitatges de propietat privada o apartaments.
2. Incrementar la dotació d'habitatge social per posar a disposició de les meses d’emergències.
3. Facilitar el reallotjament de les persones en situació d’emergència econòmica i social procedents de la Mesa d’emergències de Catalunya o municipal.
4. Aturar desnonaments.
5. Mantenir a la família en el mateix habitatge.
6. Reduir l’increment de casos pendents de resoldre procedents de les Meses d’Emergència.

Destinataris

  • Persones en situació d’emergència econòmica i social que havent obtingut proposta favorable d’adjudicació d’habitatge per part de la Mesa d’emergències de Catalunya o municipal, si és el cas, estiguin pendents de reallotjament.
  • Principalment, propietaris d’habitatges ubicats en els municipis en els quals hi ha casos de persones en situació d’emergència pendents de reallotjament per part de la Mesa d’emergències de Catalunya o municipal.
  • Complementàriament, establiments hotelers en la modalitat d’hotels apartament.
Darrera actualització: 11.02.2022 | 16:54