Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Cigonyes

Habitatge

Imatges relacionades

  • Habitatge

    Habitatge


AVISOS

 

 

Pla Local d'Habitatge 2019-2023

 

El Pla Local d’Habitatge és un document tècnic elaborat en col·laboració entre els redactors PORTACABOT SA i l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, sota l’ajuda de contractació i gestió de la Oficina d’Habitatge de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona.

 

La seva fase d’elaboració ha transcorregut entre octubre de 2017 i juliol de 2018, incloent un Procés de Participació Ciutadana que s’inclou com annex al document.

 

L’objectiu del document és l’anàlisi, diagnosi i propostes d’actuació relatives a la situació de l’habitatge en el municipi. Tant pel que fa al proveïment de l’accés a l’habitatge de SMPalautordera per part de la població que ho demanda i en canvi no troba una oferta d’habitatge assequible, com en relació al parc d’habitatges existent al municipi pel que fa a les seves característiques d’estat de conservació i manteniment.

 

El document s’estructura amb un emmarcament urbà i territorial, una prospecció sobre la dinàmica demogràfica i residencial, d’oferta d’habitatges i d’accessibilitat al mercat d’habitatge de les persones fent notar les problemàtiques i necessitats d’habitatges assequible i social (col·lectius en risc d’exclusió ...), i així mateix com s’ha esmentat, amb caracterització de qualitat i ús del parc d’habitatges existent. També el document analitza el planejament urbanístic atenent que aquest tracta del potencial i previsions de creixement residencial així com de l’estat d’execució fent referència al patrimoni municipal de sòl i d’habitatge.

 

La part de diagnosi resumeix la situació de l’habitatge al municipi, la interpretació de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, amb una síntesi d’elements clau per a la definició de la política local d’habitatge.

Finalment en base a les consideracions de l’anàlisi i la diagnosi, es proposen un llistat d’actuacions amb pla financer, calendari i planificació d’execució.

 

El Consell Municipal d’Habitatge de Santa Maria de Palautordera ha debatut el seu contingut i l'ha informat favorablement en la sessió de 20 de novembre de 2018.

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel: 93 847 96 20  Fax: 93 847 96 29

Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/6 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h

ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona