Normativa municipal POUM-2011

- Nucli antic (clau 1)

     Subzona 1a          Subzona 1b          Subzona 1c

- Eixample (clau 2)

     Subzona 2a

     Subzona 2c1          Subzona 2c2          Subzona 2c3

- Illa tancada (clau 3)

     Subzona 3

- Illa oberta (clau 4)

     Subzona 4a          Subzona 4b

     Subzona 4c1          Subzona 4c2          Subzona 4c3

- Cases agrupades (clau 5)

     Subzona 5b1          Subzona 5b2          Subzona 5b3          Subzona 5b4

     Subzona 5b5          Subzona 5b6          Subzona 5b7          Subzona 5b8

- Cases aïllades (clau 6)

     Subzona 6a1          Subzona 6a2          Subzona 6a3          Subzona 6a4

     Subzona 6a5          Subzona 6a6          Subzona 6a7          Subzona 6a8

     Subzona 6a9          Subzona 6a10        Subzona 6a11

     Subzona 6b1          Subzona 6b2          Subzona 6b3          Subzona 6b4          Subzona 6b5

     Subzona 6c

- Industrial (clau 7)

     Subzona 7b1          Subzona 7b2          Subzona 7b3          Subzona 7b4

     Subzona 7c1          Subzona 7c2          Subzona 7c3          Subzona 7c4

- Serveis (clau 8)

     Subzona 8b1          Subzona 8b2          Subzona 8b3          Subzona 8b4

- Conservació (clau 11)

     Subzona 11a1         Subzona 11a2         Subzona 11a3         Subzona 11a4         Subzona 11a5       

- Verd privat (clau 18)

     Subzona 18

- Zona rural (clau 20)

     Subzona 20

- Zona agrícola de valor (clau 21)

     Subzona 21

- Zona forestal de valor (clau 22)

     Subzona 22

- Zona d’interès ecològic i paisatgístic (clau 24)

     Subzona 24

- Zona de protecció i reserva viària (clau 27)

     Subzona 27

 

Darrera actualització: 20.10.2020 | 09:18