Ordenança Fiscal 12 - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics

Darrera actualització: 25.01.2023 | 13:56