Ordenança Fiscal 12, taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics

Darrera actualització: 10.01.2020 | 12:44