Ordenança Fiscal 13 - Taxa per l'ocupació de sòl, subsòl i volada

Darrera actualització: 25.01.2023 | 13:56