Ordenança Fiscal 13, taxa per l'ocupació de sòl, subsòl i volada

Darrera actualització: 10.01.2020 | 12:44