Ordenança Fiscal 28, taxa per ocupació de terrenys ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Darrera actualització: 07.04.2021 | 11:57