Ordenança Fiscal 28 - Taxa per ocupació de terrenys ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Darrera actualització: 25.01.2023 | 13:58