Ordenança Fiscal 28, taxa per ocupació de terrenys ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Darrera actualització: 18.08.2020 | 14:20