Ordre del dia de la Junta de Govern Local de 09-07-2020

Ordre del dia de la Junta de Govern Local de dijous 09 de juliol de 2020

Atès que la Junta de Govern Local s’ha de reunir el dia 9 de juliol de 2020, us convoco a la SESSIÓ ORDINÀRIA, que se celebrarà a les 17:00 hores per videoconferència d’acord amb el Decret 2020DECR000391 de data 19 de març de 2020, amb l’ordre del dia següent:

I. Assumptes delegats pel Ple de l’Ajuntament (sessió pública)

1. Aprovació adhesió a la Xarxa Rescat

II. Altres assumptes (sessió no pública)

2. Aprovació de les actes de sessions anteriors

3. Autorització de despeses

4. Coneixement d'escrits

5. Concessió de llicències urbanístiques

6. Autorització de bestretes

7. Concessió subvencions a les activitats afectades per la COVID19

8. 2n informe de les beques de casal d’estiu 2020

9. Informe targeta moneder juliol-agost 2020

10. Cessió instal·lacions esportives de l'institut escola la Tordera al Club Judo Baix Montseny

11. Concessió ajuts per l'organització dels casals d'estiu 2020

Ho mana i signa en Jordi Xena i Ibánez, alcalde-president de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Darrera actualització: 06.07.2020 | 14:09