Servei psicopedagògic municipal

Servei municipal d'atenció i prevenció SAP.

El Servei d’Atenció i Prevenció ( SAP ) en el desenvolupament i aprenentatge és un servei municipal adreçat a la població en edat escolar ( de 0 a 12 anys) escolaritzada als centres educatius de Santa Maria de Palautordera i a les seves famílies. El Servei el formen una logopeda i una psicòloga.

Són deures específics dels professionals del servei :

  • Orientació i acompanyament a les famílies.
  • Orientació al professorat i equips directius dels centres educatius.
  • Detecció i prevenció psicològica i psicopedagògica.
  • Tractament, detecció i prevenció logopèdica.
  • Coordinació amb altres professionals de la xarxa pública i/o professionals externs.
  • Participar activament en xarxes educatives i de prevenció municipals.
  • Atenció a famílies i infants nouvinguts.
  • Atenció a les escoles bressol del municipi afavorint espais de treball i de reflexió.
Darrera actualització: 10.01.2020 | 09:44