Ordre del dia de la Junta de Govern Local de 30/07/2020

Ordre del dia de la Junta de Govern Local de 30/07/2020

Atès que la Junta de Govern Local s’ha de reunir el dia 30 de juliol de 2020, us convoco a la SESSIÓ ORDINÀRIA, que se celebrarà a les 17:00 hores per videoconferència d’acord amb el Decret 2020DECR000391 de data 19 de març de 2020, amb l’ordre del dia següent:

I. Assumptes delegats pel Ple de l’Ajuntament (sessió pública)

1. Aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal de la Selva

II. Altres assumptes (sessió no pública)

2. Aprovació de les actes de sessions anteriors

3. Autorització de despeses

4. Coneixement d'escrits

5. Concessió de llicències urbanístiques

6. Autorització de bestretes

7. Aprovació del conveni amb el departament d'Educació relatiu al Projecte Palau de l'institut Reguissol.

8. Modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de la cultura

9. Concessió de subvencions de l’àrea d’ensenyament

10. Revocació de la subvenció concedida a l’AMPA de l’IES Reguissol

11. Aprovació de la incorporació de romanents

12. Aprovació del conveni amb la Xarxa Audiovisual Local per a l’any 2020

13. Convocatòria ajuts per a activitats esportives per a infants en situació de risc 2020

14. Concessió de subvenció nominativa a Fernando Lopez de Sagredo

15. Concessió de subvenció nominativa a AAVV Pont Trencat

16. Concessió de subvenció nominativa a Club Futbol Palauenc

17. Concessió de subvenció nominativa a Tennis Club Palautordera

18. Concessió de subvenció nominativa a VOLS

19. Concessió de subvenció nominativa a AFADIS

20. Concessió de subvenció nominativa a Societat de Caçadors

21. Concessió de subvenció nominativa a Fundació LAR

22. Concessió de subvenció nominativa a Excursionista Palauenc

23. Concessió de subvenció nominativa a UBIC

24. Concessió de subvenció nominativa a Creu Roja

25. Bases de la campanya de promoció de comerç, rasca 2020 de Santa Maria de Palautordera "Compra a Palau – Tots hi guanyem!"

Ho mana i signa en Jordi Xena i Ibánez, alcalde-president de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera,

Darrera actualització: 28.07.2020 | 08:15