Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Cigonyes

Protecció civil

PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL

 

Els principals riscos detectats al municipi  es classifiquen en dos grans grups, els riscos ambientals i els riscos tecnològics. El primer grup inclou el risc d’inundacions, el risc sísmic, el risc geològic i el risc d’incendi. Els riscos tecnològics engloben el risc d’accidents greus en establiments amb substàncies perilloses i el risc de contaminació de les aigües.

 

El municipi disposa de quatre manuals d’actuació per a fer front als riscos més importants. El manual d’actuació per a inundacions, el manual d’actuació per a emergències sísmiques,  el manual d’actuació per a accidents greus en establiments amb substàncies perilloses i el manual per fer front als incendis forestals.

 

PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS: clica

 

MANUAL D’ACTUACIÓ PER A INUNDACIONS

 

El risc d’inundacions a Santa Maria de Palautordera és alt. Els perills principals deriven de pluges torrencials que provoquen rierades i avingudes sobtades.

 

D’acord amb les característiques del municipi es detallen dos tipus de situacions:

 

Pluges intenses però no necessàriament torrencials, continuades en el temps i que fan créixer el cabal deLa Tordera.Elrisc apareix quan la precipitació cau, sobretot, als vessants occidentals del Montseny perquèLa Torderarecull bona part d’aquesta pluja.

Pluges molt intenses però de curta durada que poden afectar qualsevol dels cursos dels múltiples torrents i rieres que reguen el terme municipal.

 

A més s’estimen dues èpoques principals de risc:

 

De Desembre a Maig, amb episodis que superen amb facilitat els 100mm de pluja, d’intensitat moderada, essent la seva característica principal la persistència en el temps.

De Juny a Novembre, produint-se pluges de curta durada, de gran intensitat (per damunt dels 50mm/h) i que en crisis hidrometeorològiques molt greus poden superar els 100mm en poques hores.

 

Tot i això, al llarg de la història, no hi ha constància de cap inundació del riu La Tordera que hagi afectat el municipi.

  

Consells d'autoprotecció davant fortes pluges

 

MANUAL D’ACTUACIÓ PER A EMERGÈNCIES SÍSMIQUES

 

La ona sísmica produeix danys lligats a la naturalesa litològica del terreny. Al municipi de Santa Maria de Palautordera hi trobem zones amb litologies subjacents dures, que atenuen l’ona sísmica i la seva capacitat destructiva, i zones amb litologies subjacents més toves, que accentuen la seva capacitat destructiva.

 

El pla SISMICAT (Pla especial d’emergències sísmiques de Catalunya), segons les característiques del terreny i el registre històric, ha previst un sisme d’intensitat màxima, entre VII i VIII segons l’escala MSK, en un període de 500 anys. L’escala MSK considera que aquestes intensitats provocarien episodis de por i pànic general. També es produirien petites esllavissades als vessants dels barrancs, trinxeres i terraplens amb pendents pronunciades, i fins i tot, podria arribar a canviar el cabal i el nivell d’aigua de les deus i pous. Moltes construccions patirien danys greus o s’esfondrarien. De la mateixa manera, les juntes de canalització es podrien rebentar.

  

El límit sud i sud-oest del municipi coincideix ambla Falla del Vallès. Damunt d’aquesta hi transcorren cursos d’aigua i infraestructures varies. Per exemple, canonades de transport de gas que podrien magnificar els efectes del sisme generant incendis o explosions.

 

Consells d'autoprotecció per la població davant un sisme 

 

MANUAL D’ACTUACIÓ PER A ACCIDENTS GREUS EN ESTABLIMENTS AMB SUBSTÀNCIES PERILLOSES

 

A Santa Maria de Palautordera no hi ha cap indústria que pugui suposar un problema per a la població. Però en el municipi veí, Sant Celoni, hi ha instal·lacions on s’associen productes perillosos, que en cas d’accident greu podrien afectar les àrees més properes. Els problemes que podrien produir-se a causa d’accidents provocats per sismes i inundacions, entre d’altres motius, són: emanació de gasos o fums tòxics, incendis, explosions o qualsevol altre efecte físic o químic derivat d’un accident.

 

Es defineixen dues zones d’afectació:

 

Zona d'alerta: zona dins de la qual es preveu que únicament la població sensible (infants, gent amb malalties respiratòries,...) resulti afectada. No implica intervenció.

 

Zona d'intervenció: zona en la qual les conseqüències dels accidents produeixen o poden produir (segons l’evolució de l’accident) un nivell de danys que justifiquen l’aplicació immediata de mesures de protecció.

 

Hi ha zones del municipi considerades d'alerta i/o d’intervenció per a dos possibles escenaris d’accident en dues empreses:

 

Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A.

 

Aquesta empresa es dedica a la generació de gasos industrials com poden ser el Clor, Clorur d’hidrogen, Oxigen i Hidrogen. Aquests gasos podrien arribar a formar un núvol inflamable o núvol tòxic. El risc més important és el núvol tòxic de Clor/1017 provocat pel trencament de la canonada de clor líquid a la sortida del dipòsit V-200/1/2/3 que generaria una zona d’intervenció fins a 4900 metres de radi i 228 metres per sota el nivell del mar, afectant els barris de Ca n'Abril, El Temple, Urbanització el Virgili, Moixerigues, Pont Trencat, Pont Romà i el Polígon Industrial Can Batalla. La zona d’alerta és de 9100 metres que afectaria la resta de nuclis del municipi. El confinament, dins de les infraestructures adients, seria la mesura de protecció més adequada per aquest accident.

UQUIFA (Unión Químico Farmacéutica S.A.)

 

L’empresa produeix principis actius per a la indústria farmacèutica i treballa amb compostos com Àcid clorhídric, Brom, p-Formaldehid, Metanol i Metilmercaptà, entre d’altres. El risc ve produït per un núvol tòxic d’Àcid Clorhídric (gas)/1789 provocat pel trencament total de la línia de sortida d’un cilindre d’aquest gas. La zona d’alerta afecta el barris de Ca n'Abril, El Temple, Urbanització el Virgili, Moixerigues, Pont Trencat, Pont Romà i el Polígon Industrial Can Batalla. La zona d’intervenció no sortiria del recinte de l’empresa. El confinament, dins de les infraestructures adients, seria la mesura de protecció més adequada per aquest accident.

 

Consells d'autoprotecció per a la població enfront una alerta per risc químic

 

ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL

 

L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Palautordera ja s'ha possat en marxa,  després que un grup de persones d'aquest municipi hagin impulsat la seva creació. L'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera va aprovar el passat 29 d'octubre de 2012, en el ple municipal el reconeixement d'aquesta associació i  s'ha signat un conveni amb la finalitat de regular la vinculació entre l'associació i el consistori. L'objectiu de l'Associació  és fomentar la prevenció, l'atenció al ciutadà i la col·laboració amb l'administració en sinistres de gran entitat. A més, entre les activitats que es volen portar a terme   és difondre les pautes de prevenció que hauria de seguir la població.

Vols formar part de l'Associació de voluntaris de Protecció Civil de Palau?  Pots contactar amb ells mitjançant l'adreça de correu electrònic: proteccio.civil.palau@gmail.com  o al núm de telèfon: 647 028 112.

 

ALTRES SITUACIONS D'EMERGÈNCIA

 

Ventades

Nevades i glaçades

Onades de fred

Onada de calor

Seguretat a la llar

Eviteu els accidents amb calderes, escalfadors i generadors elèctrics

Foc a casa

Revetlles amb precaució

Boletaires

L'electricitat a casa

Consells de prevenció i actuació en cas d’incendi a casa

 

 

 

 

 

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
T: 93 847 96 20  F: 93 847 96 29
Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/7 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h
ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona