Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Gitanes 2015

Documents relacionats

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

El pot fer: Tant el transmitent com el nou titular.
Termini: La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.
Silenci administratiu: No opera
Obligacions econòmiques: Cal emplenar el full d'autoliquidació de les taxes i haver-ne fet el pagament en el moment de la tramitació de la comunicación de canvi de titularitat.
Normativa: • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
• Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
• Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
• Ordenances municipals.

Internet

Observacions: A partir del web de l'Ajuntament, podeu accedir als formularis per tramitar el canvi de titularitat d'activitats accedint a l'enllaç FUE.
Cal tenir el certificat digital per tramitar-ho en línea.

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=503&FIL_WTXIDTRAM=ea8b8e37542e4503a3cbcf02496cf656&INF_WTXNOMTAB=F00001117&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00001117&INF_WTXNOMTRA=Comun

Telèfon

Observacions: Per resoldre qualsevol consulta o dubte, podeu contactar-nos a l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.
Telèfon: 938479506
Horari d´atenció: De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h, i dimecres també de 17.00 h a 19.30 h

Presencial

Observacions: Per resoldre qualsevol consulta o dubte, podeu contactar-nos a l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
On es fa: Plaça de la Vila núm. 1, 1r pis "Urbanisme"
Documentació que cal aportar:

- Imprès degudament emplenat

- Declaració conjunta de transmissió de titularitat

- Full d'autoliquidació de les taxes degudament emplenat

- Comprovant d'haver efectuat el pagament de les taxes


Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
T: 93 847 96 20  F: 93 847 96 29
Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/7 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h
ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona