Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Idiomes

  •          Mida de lletra  

Arboretum

2016 - Adhesió a la Xarxa de serveis locals d'ocupació (XALOC) de la Diputació de Barcelona

14 de març de 2016

Data signatura: 18/3/2016

Vigència: indefinida

Obligacions:

8.1. Prestar un servei continuat que proporcioni atenció a les persones per trobar un lloc de treball i a les empreses que cerquen cobrir els seus llocs de treball (vacants o nous) amb els millors perfils professionals.
8.2. Col·laborar en el desenvolupament de la Xarxa XALOC i participar a les activitats que impulsi aquesta Xarxa.
8.3. Designar una persona com a referent tècnic de l'ens dins la Xarxa, que actuarà com a interlocutora amb la Diputació de Barcelona, així com notificar els canvis que es puguin produir.
8.4. Assistir a les activitats formatives organitzades per la Diputació i als grups de treball que es configurin en el marc de la Xarxa XALOC.
8.5. Complir amb les decisions que, en el seu cas, adoptin els instruments de direcció i seguiment dels quals es doti la Xarxa, d'acord amb l'establert a la clàusula 11, així com participar en el  desenvolupament de les activitats i en les reunions organitzades per la Xarxa.
8.6. Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació relacionada amb les actuacions del SLO que, en el seu cas, s'acordi en el marc de la Xarxa XALOC.
8.7. Autoritzar a la Diputació de Barcelona la utilització i difusió de la informació i de les dades publicades a les memòries, estudis i/o altres treballs derivats de l'actuació del SLO.
8.8. Comunicar a la Diputació de Barcelona l'àmbit territorial d'actuació del SLO, així com les modificacions que es puguin produir al respecte.
8.9. Fer publicitat de la Xarxa XALOC, d'acord amb el que s'estableix a la clàusula dotzena.Signatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Escut Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Plaça de la Vila, 1 - 08460
Tel: 93 847 96 20  Fax: 93 847 96 29

Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i dimecres tarda, de 17 a 19.30 h.
Horari d'estiu (1/6 a 15/9): dilluns a divendres de 9 a 14 h

ajuntament@smpalautordera.cat

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • RSS

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona