Oficina local d'habitatge

Serveis d'informació, assessorament i tramitació sobre habitatge.

En data 6 d'abril de 2016, es va signar un conveni amb els ajuntaments de Sant Celoni, Llinars del Vallès i Arbúcies per al manteniment de l'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny. 

El conveni té per objecte esdevenir un instrument de suport als municipis del Baix Montseny per a millorar l’eficiència en la prestació del servei d’habitatge a nivell supramunicipal d’acord amb els principis d’interdependència, col·laboració i cooperació administrativa.

És objecte d’aquest conveni oferir als ciutadans/es els següents serveis d'informació, assessorament i tramitació sobre habitatge:

 • Xarxa de mediació pel lloguer. Borsa d’Habitatge.
 • Tramitació d’ajuts, prestacions i subvencions:
  • Prestacions per al pagament del lloguer
  • Renda bàsica d’emancipació
  • Prestacions econòmiques d’urgència especial
  • Ajudes a la rehabilitació d’edificis i habitatges
 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat.
  • Segona ocupació
 • Servei Ofideute:
 •     Mediació de lloguers en situació de grans tenidors.
  • Intermediació en l’àmbit hipotecari
  • Mediació en consum:  
   • Clàusules contractuals abusives
   • Mediació prèvia a l’inici del procediment d’execució hipotecari
   • Denúncies per incompliment de la normativa
 •     Mediació de lloguers en situació de grans tenidors

 

L'Oficina Local d'Habitatge de Santa Maria de Palautordera ofereix als ciutadans:

 • Gestió i intermediació per accedir a la borsa de mediació per a lloguer social. Informació: Oficina Habitatge Baix Montseny.
 • Tramitació i inspecció de cèdula d'habitabilitat. Informació: Oficina Habitatge Baix Montseny.
 • Ajuts al pagament de lloguers. Informació: Oficina Habitatge Baix Montseny.
 • Servei d'intermediació en deutes de l'habitatge (SIDH). Informació: Oficina Habitatge Baix Montseny.
 • Bonificacions sobre l'IBI. Informació: oficina Diputació de Barcelona.
 • Ajuts per l'IBI per a persones amb escassos ingressos econòmics. Informació: Serveis Socials.
 • Ajuts al pagament de rebuts d'altres serveis. Informació: Serveis Socials.

Adreça:

Carrer Grup Escolar, 6 de Sant Celoni. Edifici Pugdollers

Darrera actualització: 02.06.2021 | 13:17