Servei d'escola d'adults

Formació permanent adreçada a persones a partir de 16 anys.

Servei que pretén donar resposta a les necessitats de formació bàsica, formació per al món laboral i per al lleure i la cultura de les persones del nostre entorn. Volem respondre a les inquietuds formatives d'aquelles persones adultes i joves que volen progressar i alhora continuar amb un procés d'aprenentatge i creixement formatiu personal. Prioritzem la formació en les etapes bàsiques, amb la intenció d'atendre els grups i col·lectius que més ho necessitin.

La nostra escola és una escola municipal autoritzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i que es regeix per la normativa que en matèria de Formació d’Adults regula el Departament  d’Educació.

Prioritzem la formació en les etapes bàsiques, amb la intenció d’atendre els grups i col·lectius que més ho necessiten.

Què ofereix?

Cursos d'ensenyament reglat i no reglat:

- Ensenyaments inicials : Formació instrumental (1r, 2n i 3r nivell) - - Graduat en Educació Secundària Obligatòria

- Preparació per a la prova d'accés a CFGM i CFGS

- Català

- Castellà

- Anglès

- Informàtica

El nostre centre ofereix ensenyaments adreçats a les persones adultes amb la finalitat de millorar els coneixements, les competències i les aptituds per tal de possibilitar un desenvolupament personal i social. També és un espai de participació i de relació on es pot rebre informació i orientació de l'itinerari més adient per a cada persona.

Adreça: Pg. de les Escoles, 3 (escola Fontmartina)
Telèfon: 93.848.25.73
Correu electrònic: escolaadults@smpalautordera.cat ; info@escolaadultspalautordera.cat
Horari:  de dilluns a divendres de 17h a 22h.
Horari de secretaria: dilluns de 19 a 20 h. i dijous de 18 a 19 h.
 

Adreça:

Escola Fontmartina.

Darrera actualització: 26.02.2020 | 11:06