Concurs d'escriptura ràpida

Dissabte, 22 de gener de 2022 de 09.30 h a 14.30 h

Enguany celebrarem la primera edició del Concurs d'Escriptura Ràpida. Una nova iniciativa del Grup d'Escriptors del Montseny que tindrà lloc el proper dissabte 22 de gener dins la programació de la Festa Major de Sant Proget. 

Les inscripcions seran gratuites  a partir de les 9:30h a la Sala de Plens de l'Ajuntament i fins a les 10:30h. A partir d'aquesta hora tots els participants disposaran de dues hores per elaborar els seus textos. En total hi haurà sis premis per a totes les categories, no t'ho perdis!

Organitza: Grup d'Escriptors del Montseny

BASES PRIMER CONCURS D’ESCRIPTURA RÀPIDA DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

ORGANITZA: GRUP D’ESCRIPTORS DEL MONTSENY (GEM)

PATROCINA: AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

 

PROCEDIMENT

 

  1. Les inscripcions es realitzaran a les 9,30 h. del matí. Tots els participants hauran de reunir-se a la Sala de Plens de l’Ajuntament i a les 10,30 hores es tancaran les inscripcions. Tant bon punt arribin, i tinguin el material, els concursants ja podran començar a escriure.

 

  1. Respecte el material per escriure es facilitarà un bloc tamany quartilla, un llapis, una maquineta de fer punta i una goma d’esborrar. Aquest material se’l podran endur un cop acabat el concurs. També poden utilitzar mitjans propis per escriure com ara bolígraf o ploma.

 

  1. Hi haurà dues categories: Juvenil a partir dels 14 anys fins els 25 i adults a partir dels 26 anys.

 

  1. Identificació: Juntament amb el material de treball el concursant escollirà a l’atzar un sobre tancat, amb un color diferent per cada categoria, amb un número identificador a l’exterior. Aquest mateix número s’escriurà a la primera pàgina del bloc que es vagi a utilitzar, juntament amb el segell de registre, per garantir que aquell full sigui el que s’utilitza. Al full registrat , el concursant no podrà posar cap element que el pugui identificar.

 

  1. Dins del sobre hi haurà un full amb el mateix número que a l’exterior i un seguit de dades a emplenar pel concursant: Nom, DNI, edat, residència i telèfon o correu electrònic de contacte. Al final d’aquest mateix full hi haurà també el tema i gènere de l’escrit que li correspon a aquell concursant. Els temes i gèneres dels escrits seran: Relat de Ciència Ficció, Conte infantil o Poema. Aquesta assignació s’haurà fet aleatòriament a cada sobre repartint-se proporcionalment en tres parts iguals. De manera directa o indirecta i amb més o menys extensió, els escrits hauran de fer referència o citar el Montseny o les poblacions i elements significatius del seu entorn Un cop complimentat aquest full, el concursant el guardarà dins del sobre i no el podrà mostrar fins al final, si se li requereix.

 

  1. L’extensió màxima serà de les dues cares del full marcat i el temps per realitzar l’escrit anirà des de les 10 hores fins a les 12 hores. Si abans d’aquest període ja s’han lliurat tots els treballs, es donarà el període per acabat.

 

  1. El jurat estarà format per membres del Grup d’Escriptors del Montseny (GEM) i persones vinculades a l’ensenyament i la cultura. Els membres del jurat únicament tindran accés al full escrit pel concursant amb el número corresponent, però en cap cas sabran la identificació de l’autor. El període de deliberació anirà de 12 a 13,30 hores, com a màxim.

 

  1. De 13,30 a 14,30 hores es farà el lliurament de premis. Hi haurà sis premis, un per cada categoria i estil literari: Dos premis de Poesia (E-Reader), dos de Conte infantil (lot de llibres) i dos de Ciència Ficció (Regal sorpresa). El jurat indicarà el número del guanyador i aquest s’haurà d’identificar amb el full de registre que ha emplenat al principi i que s’haurà guardat per ell. En el cas de que alguns dels tres temes no tingui participació o la seva qualitat no es consideri adient, el premi quedaria desert. L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i el GEM editaran una publicació amb una selecció dels millors treballs del concurs, si la quantitat i qualitat dels mateixos és suficient.

 

  1. Pot participar tothom qui vulgui dels 14 anys endavant. Els membres del GEM no poden participar. Els treballs es podran presentar en català i/o castellà. Poden utilitzar-se ambdues llengües si l’argument ho requereix. L’escriptura haurà de ser a mà; no s’acceptaran suports o formats electrònics. La decisió del Jurat, s’ha de considerar com a definitiva i inapel·lable.

 

Darrera actualització: 13.01.2022 | 14:20