Notificació electrònica (E-notum)

L'e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, convocatòries d'òrgans col·legiats, etc) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. El ciutadà pot accedir a les notificacions amb certificat digital o amb una contrasenya d’un sol ús que rebrà al seu correu-e o telèfon mòbil.

De forma resumida, l'e-NOTUM permet al ciutadà:

  • Conèixer el dipòsit d'una notificació per canals no formals (correu electrònic i/o SMS).

  • Llegir el contingut de les notificacions i obtenir una còpia impresa.

  • Rebutjar una notificació abans d'obrir-la.

  • Veure la llista de notificacions dispositades i l'organisme emissor.

  • Descarregar tots els documents associats a una notificació electrònica (la resolució, la notificació, l'acceptació o rebuig, etc.).

Darrera actualització: 01.04.2022 | 11:31
Darrera actualització: 01.04.2022 | 11:31