Bonificacions en el rebut de l’IBI pels habitatges que tenen instal·lada energia solar

Dijous, 21 de gener de 2021 a les 00:00

Per aquest 2021, l'Ajuntament ha aprovat una bonificació de l'IBI pels habitatges que tenen instal·lats sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, i que aquesta actuació no sigui d'obligació per normativa urbanística.

Es concedeix durant els tres primers anys des de la seva instal·lació. Els percentatges de bonificació són del 40%, 30% i 20% respectivament pel primer, segon i tercer any.

Per sol·licitar-lo cal presentar a l'OAC una instància amb la següent documentació:

- Còpia de l'últim rebut d'IBI.
- Còpia de la llicència o comunicació d'obres de la instal·lació atorgada per l'ajuntament
- Certificat tècnic d'instal·lació emès per l'empresa instal·ladora on consti la data de finalització de la instal·lació. En el cas dels sistemes solar tèrmics caldrà que el certificat inclogui la marca, model i contrasenya d'homologació dels col·lectors solars. En el cas dels sistemes solar elèctrics caldrà que inclogui la potència instal·lada.
- El certificat d'homologació dels col·lectors, si es tracta de plaques tèrmiques.

El termini de sol·licitud de la bonificació finalitza l’11 de maig.

Darrera actualització: 10.02.2021 | 13:18