Borsa municipal d’habitatge a Santa Maria de Palautordera

Dimecres, 11 de gener de 2023 a les 00:00

Atesa la necessitat d'incrementar l'oferta de lloguer a preu assequible en el nostre municipi, l'Ajuntament ofereix als propietaris d'habitatges la possibilitat de demanar ajuts, subvencions i bonificacions a canvi de llogar-los a través de la Borsa municipal d'habitatge de Santa Maria de Palautordera.

1. Ajuts per a l'adaptació d’instal•lacions i millora de l'habitabilitat

Millores en la xarxa d'aigua, en l’elèctrica i en la de gas. La quantia dels ajuts serà del 75% del pressupost acumulable amb les línies 2 i 3. S'estableix un límit màxim de 10.000 € i fins a esgotar la partida corresponent.

2. Ajuts per a millores energètiques i de sostenibilitat

Substitucions de mobiliari fixe com banyeres, dutxes, aixetes i qualsevol actuació de millora energètica. La quantia dels ajuts serà del 75% del pressupost acumulable amb les línies l i 3. S'estableix un límit màxim de 10.000 € i fins a esgotar la partida corresponent.

3 . Ajuts per a la conservació de l'habitatge

Actuacions en fonaments, murs de càrrega, forjats, cobertes, terrats, façanes... La quantia dels ajuts serà del 75% del pressupost acumulable amb les línies l i 2.

S'estableix un límit màxim de 10.000 €  i fins a esgotar la partida corresponent.

4 . Ajuts per a obtenir la cèdula d'habitabilitat

Redacció del document que garanteix el compliment de les condicions mínimes d'habitabilitat. La quantia de la subvenció serà del 100% de les despeses, amb un límit màxim de 250 €.

5 . Subvencions per a tramitar el certificat d’eficiència energètica

Redacció de l'informe d’eficiència energètica de l'habitatge per a obtenir l'etiqueta corresponent. La quantia de la subvenció serà del 100% de les despeses, amb un límit màxim de 250 €.

6 . Bonificació del 95% de  l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

Reducció de la quota de l'import de l'ICIO d'acord amb l'article 6.1.A de l'Ordenança fiscal número 3 que regula l’Impost sobre Construccions, instal·lacions i Obres.

7 . Bonificació del 95 % de l'impost sobre Béns Immobles (IBI)

Reducció de la quota de l' import de l'IBI d'acord amb l’article 5.7. de l'Ordenança fiscal número 1 que regula l'Impost de béns immobles.

 

 

 

Darrera actualització: 16.01.2023 | 13:52