Convocatòria per a subvencions per a l'any 2020 per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles i activitats culturals amb motiu de la Covid-19 

Dijous, 12 de novembre de 2020 a les 00:00

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19, per a l'any 2020.

S’ha publicat al DOGC, el dia 11 de novembre de 2020, RESOLUCIÓ CLT/2815/2020, de 5 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19, per a l'any 2020 (ref. BDNS 532014).

OBJECTE I FINALITAT

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19, per a l'any 2020 (CLT39C).

ENTITATS BENEFICIÀRIES

D’acord amb l’article 2 del Decret llei 38/2020 poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que es trobin en algun dels supòsits següents:

a) Persones físiques empresàries, societats civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre, que el seu àmbit d'actuació principal tingui incidència a Catalunya, que realitzen activitats culturals remunerades i compleixen algun dels requisits següents:

a.1) Que tenien compromesa, aprovada o programada una o més actuacions professionals d'arts escèniques o música en espais escènics o musicals, o bé a l'aire lliure, com a actuació o direcció artística o per a la realització dels treballs tècnics de l'espectacle. S'exclouen les actuacions en festivals de música, que ja tenen una línia de subvencions específica.

a.2) Que havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats organitzadores per desenvolupar projectes professionals d'arts visuals en equipaments públics o privats.

a.3) Que havien estat contractades per museus inscrits en el Registre de museus de Catalunya, equipaments patrimonials, equipaments que programin activitats de difusió literària, arxius i biblioteques per realitzar serveis educatius, guiatges, tallers, lectures, treballs de digitalització, consultories, treballs de gestió documental i arxivística i restauració de documents o altres activitats pròpies d'aquests equipaments culturals.

a.4) Que havien estat contractades per entitats públiques o privades per realitzar treballs d'intervenció arqueològica o paleontològica.

a.5) Que havien estat contractades o tenien el compromís signat dels propietaris de béns culturals mobles o d'elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble de titularitat pública o privada per dur a terme la seva restauració.

 a.6) Que tenien un encàrrec per realitzar traduccions i correccions de textos en català o aranès.

b) Entitats sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que organitzen activitats culturals i que compleixen algun dels requisits següents:

b.1) Que tenien previst organitzar activitats i festivals de cultura popular amb públic que ha pagat una entrada.

b.2) Que tenien previst organitzar activitats relacionades o vinculades amb el patrimoni cultural amb públic que ha de pagar una entrada, festivals i esdeveniments similars d'arts escèniques o literaris amb entrada de pagament, o bé festivals i esdeveniments similars d'arts visuals o de difusió de la llengua amb patrocinis o altres aportacions privades per a l'activitat.

TIPUS I QUANTIA D’AJUTSLa dotació màxima de la convocatòria és de 3.715.000,00 euros ampliables en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària.

SOL·LICITUDS

El període per presentar les sol·licituds és del 12 de novembre al 10 de desembre del 2020.

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 12.11.2020 | 15:32