El Consell Comarcal presenta un anàlisi sobre plans i programes d’actuació previstos als polígons del Vallès Oriental

Dijous, 15 de juliol de 2021 a les 00:00

L’Observatori dels Polígons d'Activitat Econòmica del Vallès Oriental (OPAE) del Consell Comarcal on hi forma part Santa Maria de Palautordera presenta l’informe monogràfic d’aquest 2021: “Anàlisi dels plans i programes d’actuació als PAE en matèria de condicions d’urbanització, accessibilitat i mobilitat”.

Es tracta d’un anàlisi documental dels principals plans i programes del territori que preveuen diverses actuacions als 126 Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) del Vallès Oriental en matèria de condicions d’urbanització, accessibilitat i mobilitat vial.

Aquest monogràfic, elaborat amb la col·laboració de la consultora Solucions Geogràfiques,  forma part de la fase inicial d'anàlisi documental per al desenvolupament de “l'Estudi i definició del pla de millora de les condicions d'urbanització, accessibilitat i mobilitat dels PAE del Vallès Oriental”, un dels principals projectes en aquest àmbit previstos en el pla de treball de l’any 2021, impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental (CCVO) i la Taula Vallès Oriental Avança (TVOA).

 

S’han recopilat les actuacions i línies estratègiques dels següents plans i programes que afecten de forma directa o indirecta als PAE del Vallès Oriental:

·        Pla Director d'Infraestructures de Catalunya (pdI)

·        Pla Director de Mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (pdM)

·        Pla Estratègic de Mobilitat del Vallès (PEMV)

·        Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic del Vallès Oriental

·        Plans i Estudis de Mobilitat Urbana municipals (PMU i EMU)

·        Plans d'Actuació Municipals (PAM)

·        Àrees de Promoció Econòmica Urbana

·        Pla de Modernització dels PAE de Diputació de Barcelona

 

L'esmentat estudi neix a partir de les línies de treball prioritàries de la TVOA (composta per sindicats, patronals i administracions locals) i del llegat del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l'Ocupació 2018-2025, amb l'objectiu general de consolidar el Vallès Oriental com a pol industrial de referència, per re-industrialitzar la comarca, enfortir i fixar l'activitat industrial ja existent i generar les condicions territorials per impulsar-la.

El Pla de Reactivació Econòmica i Social del Consell Comarcal (creat en resposta a la pandèmia Covid19), aprovat el juliol de 2020, manté com a accions prioritàries aquelles de suport al teixit econòmic i productiu de la comarca.

Partint d'aquesta visió estratègica, ja des de principis de 2020, la TVOA i el Consell Comarcal van considerar de vital importància desenvolupar l’estudi per diagnosticar les condicions als polígons, partint de treballs de camp i de gabinet exhaustius i establir unes línies prioritàries d'actuació in situ.

El present informe, així, correspon a l'anàlisi documental dels estudis, plans i programes de “l’Estudi i definició del pla de millora de les condicions d'urbanització, accessibilitat i mobilitat dels PAE del Vallès Oriental”.

Podeu accedir al monogràfic adjunt a la notícia i en aquest enllaç.

Darrera actualització: 15.07.2021 | 13:19