Es canvien les ubicacions dels col·legis electorals per atendre les mesures de seguretat amb motiu de la pandèmia

Dilluns, 8 de febrer de 2021 a les 00:00

El proper diumenge 14 de febrer és previst que se celebrin les eleccions al Parlament de Catalunya. Atesa la situació sanitària a causa de la Covid-19, per aquestes eleccions s’ha desenvolupat un protocol específic per a l’adequació dels col·legis electorals i per al procediment de vot en la mesa electoral i escrutini. 

Així, entre altres mesures, es facilitarà material de protecció (mascaretes, EPIs, gel...) als membres de les meses. A més, als col·legis electorals se seguirà tota la normativa de distància i higiene: hi haurà el material necessari, senyalització i se seguiran els protocols determinats. En aquest sentit, hi haurà personal de Protecció Civil que controlarà l’accés als locals electorals, organitzarà les cues, vetllarà perquè es mantinguin les distàncies de seguretat, es faci la neteja de mans i es complexi l’obligació de l’ús de la mascareta en tot moment, excepte en els casos que puntualment pugui ser incompatible amb la identificació de les persones o per impossibilitat per raons mèdiques. 

Pel que fa al vot a la mesa electoral, es durà a terme de la manera següent:

- Els votants mostraran el seu document oficial d’identificació de manera que els membres de la mesa en puguin veure les dades necessàries; els membres de la mesa no tocaran en cap cas el document. Les meses podran fer ús d’una safata perquè el votant pugui col·locar-hi el document oficial d’identificació si calgués acostar-lo als membres de la mesa per sota de la distància de seguretat.

- Els membres de la mesa no tocaran el sobre de votació, però sí que retiraran el paper que tapa l’urna. Si fos necessari, poden indicar a la persona que emet el vot que mostri el sobre per comprovar que n’hi ha un de sol. Els votants introduiran el vot a l’interior de l’urna.

- Els votants no es trauran la mascareta a excepció que els membres de la mesa els ho requereixi de forma momentània per facilitar-ne la identificació.

- Només podrà haver-hi una persona votant davant de cada mesa, llevat que la persona que emet el vot necessiti assistència.

- Els interventors/es i apoderats/es mantindran les distàncies de seguretat (mínim 1,5 metres) amb els votants i els membres de la mesa en tot moment.

RESPECTE ALS COLEGIS ELECTORALS A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

-    Totes les persones que anaven a votar al Centre Cívic enguany ho hauran de fer a l’Envelat (3 taules).

-    Als barris del Temple, Virgili i Ca l’Abril hi havia dues taules: una al local social d’AFADIS i una altra a l’Institut Escola La Tordera. Doncs bé, en aquesta ocasió ajuntem aquestes dues taules i se situaran a l’Àgora de l’Institut Escola La Tordera. És un espai molt més ampli i així complim amb totes les mesures de seguretat.

-    Els qui anaven a votar a l’Escola Font Martina ho hauran de fer a la pista coberta Joan Cañellas i Reixach.

-    Al barri de Can Bosc mantenim la sala polivalent que es troba al local social com a únic lloc on votar.

-    Al barri del Pont Trencat en lloc d’anar a votar al local social de l’associació de veïns,  aquesta vegada es farà al Pavelló José Gómez.

INFORMACIÓ SOBRE LES MESURES SANITÀRIES QUE PRENDREM

-    A totes les taules hi haurà dosificadors de gel hidroalcohòlic. 

-     També comptarem amb la presència d’un membre de Protecció Civil a cada un dels col·legis electorals, qui s’encarregarà de garantir que es compleixen els protocols i les mesures sanitàries establertes.

Horaris recomanats de votació

Es recomana a la ciutadania votar segons una distribució de franges horàries d’acord amb la situació sanitària personal:

De 9 h a 12 h: Els col·lectius de risc votaran preferentment durant les 3 primeres hores de la jornada electoral.

De 12 h a 19 h: Els votants que no pertanyen a col·lectius de risc ni estan en quarantena votaran preferentment en aquesta franja.

De 19 h a 20 h: Els col·lectius de persones en quarantena —contagiats, contactes estrets i sospitosos— votaran durant la darrera hora de la jornada electoral. Durant aquesta hora de votació els membres de la mesa utilitzaran equips de protecció individual (EPI) integrals d’alta seguretat.

Podeu trobar la versió completa de les directrius sanitàries i més informació sobre aquestes directrius al web www.parlament2021.cat.

Fins al 5 de febrer es pot sol·licitar el vot per correu

Per evitar els desplaçaments i com a mesura per garantir el dret a vot de totes les persones electores davant l'eventualitat de complicacions de salut durant la jornada electoral, en les eleccions del 14 de febrer es recomana l'ús del procediment de vot per correu. La petició de vot per correu es pot fer fins al dia 5 de febrer.

Per demanar el vot per correu podeu fer-ne prèviament la sol·licitud al web https://www.correos.es/es/ca/particulars/per-al-ciutada/vot-per-correu

Per fer la sol·licitud cal que disposeu d'un certificat digital com el DNIe, IdCAT certificat o qualsevol altre certificat electrònic reconegut. Per aquest tràmit no són vàlids els sistemes d’identificació Cl@ve(link sends e-mail) o IdCAT Mòbil. 

Trobareu més informació sobre les eleccions al Parlament de Catalunya al web www.parlament2021.cat

Per a qualsevol dubte o consulta: 93 848 96 22

 

Darrera actualització: 08.02.2021 | 09:22