La pandèmia del Covid-19 i el confinament han afectat la generacio de residus a Palau

Dimarts, 7 de juliol de 2020 a les 00:00

Les dades de generació de residus del primer semestre del 2020, suggereixen que ha tingut lloc un  important canvi en els hàbits de consum i de reciclatge de molts palauencs.

Durant els primers sis mesos d’aquest any, s’ha recollit molta més fracció resta respecte l'any passat, concretament un total de 172.420 kg més, el qual representa un increment del 13% respecte el primer semestre del 2019. Si ens fixem en les quantitats recollides de la fracció orgànica, aquesta fracció ha augmentat un 5%.  

El confiament ens ha portat a augmentar els nombre d'àpats cuinats i consumits  a casa, el qual ha generat un augment de generació de residus. No obstant, el desigual augment entre la fracció resta i la fracció orgànica indica que són moltes les llars  que no han separat els seus residus a casa.

Els residus llençats a la fracció resta, no  poden reciclats i han de ser portats a la incineradora de Mataró on són cremats. El sobrecost de l'augment de la fracció resta, durant aquests primers sis mesos de l'any, ha estat de més de 13.000 euros, fent augmentar el cost de gestió dels residus del municipi, que finalment paguen els palauencs mitjançant la taxa d'escombraries.

Per últim, destacar que  l'augment de les compres per internet ha portat a un augment d'actituds incíviques. Enlloc de plegar les capses i dipositar-les dins dels contenidors, molts usuaris les han deixat tirades al terra, dificultant tant el pas dels vianants, com la posterior neteja i la recollida d'escombraries.

És important separar els residus a casa i reciclar cada cop més. No obstant, donat que hi ha una part de la població que no creu necessari reciclar, l’ajuntament està tramitant una nova ordenança reguladora de residus, en la que separar els residus és obligatori i no reciclar serà objecte de sanció

Darrera actualització: 04.08.2020 | 12:17