Normativa per a la cria d'aus d'autoconsum

Dilluns, 27 de febrer de 2023 a les 09:00

La tinença d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes. Cal complir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes.

Les explotacions avícoles d'autoconsum són aquelles explotacions en què es crien aus destinades exclusivament al consum familiar amb una capacitat inferior a 32 gallines ponedores d’ous per a consum o 210 kg de pes viu/any en cas d’avicultura de carn (entre 50 i 70 pollastres/any segons el pes dels animals). Aquestes explotacions han d’estar inscrites al Registre d’Explotacions Ramaderes de Catalunya. Prèviament a la inscripció al Registre d’Explotacions Ramaderes, i cal disposar del permís municipal corresponent.

Algunes de les mesures de seguretat que es recomanen són: 

- Protegir les aus d’autoconsum del contacte amb les aus salvatges (ànec, cigonya).

- Impedir l’accés de les aus salvatges a l’aigua de beguda i al menjar de les aus d’autoconsum.

- No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors.

En matèria d'higiene, és important netejar i desinfectar periòdicament les instal·lacions on s’allotgen les aus, els abeuradors i les menjadores, a més de la correcta gestió de la gallinassa i les baixes.

És important recordar que les aus i els ous produïts en les explotacions d’autoconsum només es poden destinar al consum en l’àmbit familiar.

Darrera actualització: 24.02.2023 | 16:42