Pla Local de Prevenció de Residus 2022 - 2030

Dimecres, 15 de febrer de 2023 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera de 24 de novembre va aprovar el Pla Local de Prevenció de residus 2022 - 2030. La prevenció de residus, ocupa el primer lloc en la jerarquia de generació i gestió dels residus, essent un primer pas abans del reciclatge i el tractament finalista de les deixalles.

Segons les estadístiques publicades per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), la generació total de residus municipals a Santa Maria de Palautordera l’any 2020 va ser de 5.752,13 tones, el qual suposa una generació per càpita de 597,31 kg/hab any, un valor significativament per sobre dels 510,82 kg/hab any del conjunt de Catalunya.

El pla elaborat preveu per l’any 2030, un objectiu de prevenció del 5%. Per aconseguir aquest objectiu, s’ha planificat treballar durant el període 2022- 2030 amb un total de 25 línies d’actuació, classificades cadascuna d’elles segons el tipus de residus del que es contempla de reducció: matèria orgànica, paper i cartró, envasos lleugers, vidre, foment de la reutilització i actuacions transversals, les quals contenen la valoració econòmica del seu cost d’executar-les, així com l’estalvi econòmic de gestió de residus que suposen.

Per conèixer al Pla i obtenir més informació sobre la prevenció de residus, ho pots fer accedint al blog.

 

Darrera actualització: 16.02.2023 | 09:54