Procés preinscripció escoles bressol municipals

Dimecres, 12 de maig de 2021 a les 00:00

En aquesta secció trobaràs tota la infromació (dates, barems...) del procés de preinscripció a les escoles bressol municipals per al curs 2021-2022.

Què he de fer per inscriure al meu fill a l’escola bressol?

Abans de la matrícula a l’escola bressol, cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l'admissió en un centre determinat. El procés per inscriure a l’infant a l’escola bressol és el següent:

 • conèixer el calendari del procés,
 • consultar els centres,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i reunir la documentació que els acredita, si és el cas,
 • presentar la sol·licitud i la documentació,
 • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,
 • consultar el centre assignat,
 • fer la matrícula.

Calendari:

 • 10 al 21 de maig de 2021: Presentació de sol·licituds per correu electrònic o presencialment amb cita prèvia. El model de sol·licitud està adjunt en aquesta notícia i al web del departament http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20471-infantil-primer-cicle?moda=1
 • Del 10 al 21 de maig de 2021: Llista de sol·licituds a cada centre amb la puntuació provisional.
 • Del 2 al 8 de juny: Presentació de reclamacions.
 • Del 9 al 11 de juny: Sorteig, si s’escau, per resoldre sol·licituds presentades empatades en punts
 • 15 de juny: Llista ordenada definitiva.
 • Del 16 al 22 de juny: matrícula d’alumnes preinscrits amb plaça assignada.

Oferta de places i informació addicional:

Etapa

Places ocupades

Places lliures

Capacitat

0-1

0

16

16

1-2

11

15

26

2-3

25

9

34

 

36

40

76

TOTAL

 

 

 

La preinscripció i matrícula es durà a terme preferentment en format telemàtic enviant la documentació per correu electrònic o si fos necessari de forma presencial demanant cita prèvia.

Correu electrònic : ebcabirol@hotmail.com - Telèfon : 93 848 21 25.

Etapa

Places ocupades

Places lliures

Capacitat

0-1

0

8

8

1-2

4

9

13

2-3

12

8

20

TOTAL

16

17

41

La preinscripció i matrícula es durà a terme preferentment en format telemàtic enviant la documentació per correu electrònic

Correu electrònic: ebm.solsolet@peretarres.org  -Telèfon: 93 867 27 53 - Horari d’atenció ( 9 – 17 h)

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER FER LA PREINSCRIPCIÓ

 • Sol·licitud de preinscripció (Document oficial Generalitat)
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació
 • DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare, mare o tutor
 • Targeta sanitària (TSI)
 • Carnet de vacunacions o certificat equivalent
 • Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega
 • Documentació acreditativa de circumstàncies particulars si s’al·leguen a efectes de barem: discapacitat, família nombrosa, família monoparental, lloc de feina i renda mínima d’inserció.

INFORMACIÓ ADICIONAL

 • El preu públic per a la prestació del servei a les escoles bressol públiques del municipi està regulat a l’ordenança fiscal núm. 30. 
 • Si sou família nombrosa o família monoparental podeu sol·licitar una bonificació del 50% de la quota d’escolarització un cop hagueu formalitzat la matrícula a l’escola bressol del municipi mitjançant instància adreçada a l’ajuntament.

 

Darrera actualització: 13.05.2021 | 18:25