Què hi ha a la fracció resta?

Dimecres, 6 de març de 2024 a les 00:00

L'últim estudi que s'ha dut a terme a la recollida d'escombraries de Palau indica que el 67% dels residus trobats a la fracció resta són reciclables.

Aquest és un estudi que es realitza de forma periòdica per tal de conèixer millor l'evolució de la recollida d'escombraries al municipi.

L'últim s'ha dut a terme aquest hivern, i els resultats no han estat positius. S'indica que el 67% dels residus trobats a la fracció resta són reciclables i només el 33% és realment fracció resta. Per exemple, destaca que el 28% del trobat dins la resta és orgànica, un 16% roba, un 9% és cartró i un 7% envasos.

Dipositar residus reciclables als contenidors de fracció resta, implica que aquests es cremin a la incineradora de Mataró, suposant un cost. Si aquests residus s'haguessin dipositat al contenidor corresponent, en lloc de pagar, Palau hauria rebut ingressos, s'haurien pogut reciclar i el cost de la taxa d'escombraries podria ser menor.

Darrera actualització: 06.03.2024 | 11:55