Resum del ple municipal ordinari del 26 de maig de 2022

Dimecres, 1 de juny de 2022 a les 00:00

El Ple Municipal de Santa Maria de Palautordera va celebrar dijous passat, 26 de maig de 2022, una sessió ordinària a la sala de plens de la Casa Consistorial. 

Els regidors i regidores presents al Ple Municipal van emetre els seus vots per aprovar o rebutjar els següents punts de l’ordre del dia:

  1. Aprovació per unanimitat de l'acta de la sessió anterior.
  2. Ratificació de l’aprovació del Pla pressupostari corresponent al període 2023- 2025: Aprovat per 10 vots a favor (Junts per Palau, ERC i PSC) i 2 abstencions (CUP).
  3. Modificació de crèdits 1/2022 del pressupost municipal: Aprovat per 10 vots a favor (Junts per Palau, ERC i PSC) i 2 abstencions (CUP).
  4. Es dona compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici de 2021.
  5. Aprovació per unanimitat del Pla de Mesures Antifrau (PMA) de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.
  6. Aprovació per unanimitat de la imposició i ordenació de contribucions especials per a l'execució del Projecte de reurbanització del carrer via Augusta.
  7. Continuïtat del contracte de la gestió del servei públic de la llar d’infants, en règim de concessió, del servei de guarderia infantil: Aprovat per 10 vots a favor (Junts per Palau, ERC i PSC) i 2 abstencions (CUP).
  8. Es dona compte de la renúncia de la regidora senyora M. Soledad Garcia i Beneyto.
  9. Precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació.
Darrera actualització: 01.06.2022 | 08:08