Préstecs a Comunitats de propietaris per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges

Dimarts, 7 de juliol de 2020 a les 00:00

Principals característiques dels ajuts:

Objecte de les Bases: Regular les condicions per a l'acés a la línia de préstecs convinguda entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) i L'institut Català de Finances (ICF) per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges.

Actuacions subvencionables:

Obres de rehabilitació referents a l'estat de conservació de l'edificis

Obres per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat

Obres per la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat

Beneficiaris: les comunitats de propietaris solvents, amb un índex de morositat igual o inferior al 5% (fins al 8% en determinats supòsits)

Requisits tècnics dels edificis de tipologia residencial col·lectiva 

Mínim del 70% de la superfície construïda ha d'estar destinada a habitatge. 

Mínim del 50% dels habitatges han de constituir domicili habitual i permanent

Disposar amb caràcter obligatori i prèviament de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAE) que ha de contenir l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (ITE) i el certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica (EE), que acrediti la necessitat de la rehabilitació.

L'edifici ha de tenir seguretat estructural o l'aconssegueixi amb el procés de rehabilitació.

Termini d'execució i prórroga:  

El préstec es pot sol·licitar per a obres ja iniciades i no finalitzades o per a obres no iniciades.

Les obres  s'han de començar en un termini màxim de 8 mesos des de la data de notificació de la resolució de la subvenció i es pot prorrogar justificadament fins a un màxim de 4 mesos.

El termini per a l'execució de les obres de rehabilitació no pot excedir de 2 anys i es podrà prorrogar per 1 any més.

Darrera actualització: 07.07.2020 | 11:46