El Ple de l'ajuntament sol·licita la declaració del terme municipal i la conca de la Tordera com zona afectada per una emergència de protecció civil (zona catastròfica).

Dimarts, 25 de febrer de 2020 a les 00:00

La sessió plenària extraordinària convocada el passat dia 19 de febrer va acordar, per unanimitat, sol·licitar a l’Administració General de l’Estat i, en el seu cas, a la Generalitat de Catalunya, la declaració del terme municipal de Santa Maria de Palautordera i la conca de la Tordera com zona afectada per una emergència de protecció civil (zona catastròfica), atesa la valoració dels desperfectes en els béns públics i privats quantificada en 2.525.010€

Els acords aprovats, concretament, són:

Primer.- Acollir-nos a les ajudes i procediments previstos al Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, que fixen tot un ventall d’ajuts tant per als particulars com per als ens locals afectats.

Segon.- Sol·licitar a l’Administració General de l’Estat i, en el seu cas, a la Generalitat de Catalunya, la declaració del terme municipal de Santa Maria de Palautordera i la conca de la Tordera com zona afectada per una emergència de protecció civil (zona catastròfica).

Tercer.- Tramitar la sol·licitud d’ajut, d’acord amb l’article 7 del Reial decret 307/2005, de 18 de març, modificat pel Reial decret 477/2007, a través de la Subdelegació del Govern a Barcelona.

Quart.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que les actuacions que hagin d’adoptar-se per part d’aquesta administració, en relació al municipi, tinguin caràcter prioritari.

Cinquè.- Instar al Consell de Ministres, d’acord amb allò que disposa la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del sistema nacional de protecció civil, per tal que dugui a terme les accions necessàries amb la finalitat de poder recuperar i restablir la normalitat de les zones afectades pel sinistre.

Sisè.- Exigir a l’Agència Catalana de l’Aigua el compromís d’adoptar les tasques de manteniment exhaustives i pertinents per a pal·liar al màxim possible els efectes del temporal.

Setè.- Remetre aquests acords a la subdelegació del Gobierno a Barcelona, al Gobierno del Estado, a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i a l’Agència Catalana de l’Aigua.

Darrera actualització: 25.02.2020 | 12:27