Modificacions de la normativa d'habitatge en la Llei 5/2020 d'acompanyament als pressupostos

Dimecres, 6 de maig de 2020 a les 00:00

S'ha publicat al DOGC de 30 d'abril de 2020 la Llei d'acompanyament als Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, LLEI 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que entra en vigor l'1 de maig de 2020.

Aquesta llei té per objecte establir el conjunt de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic necessàries per a completar el règim jurídic dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici del 2020. La part dispositiva de la llei s'organitza en cinc parts, en funció de l'àmbit material: 1. Mesures fiscals 2. Mesures financeres 3. Mesures en l'àmbit del sector públic 4. Mesures administratives 5. Disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals

Darrera actualització: 06.05.2020 | 10:16