Convenis de col·laboració i cooperació

Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya

El Registre de convenis de col·laboració i cooperació té com a funció:

  • Publicitar els convenis i acords subscrits per la Generalitat de Catalunya amb l'Estat, altres comunitats autònomes, òrgans constitucionals o estatutaris, ens públics d'altres estats o organismes internacionals, administracions locals, universitats públiques, col·legis professionals o corporacions de dret públic, i persones físiques o jurídiques privades i els encàrrecs de gestió subscrits per la Generalitat de Catalunya. 
  • Emetre informes en relació amb els protocols, convenis i acords que signa el Govern, l’Administració i el sector públic de la Generalitat de Catalunya prèviament a la signatura
  • Publicitar els convenis i encàrrecs de gestió subscrits per l’Administració local a Catalunya. 
Darrera actualització: 08.02.2023 | 13:24
Darrera actualització: 08.02.2023 | 13:24