Pressupost municipal

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a la informació

En el document que es mostra a continuació, es pot veure desglossat el pressupost del 2022 amb representacions gràfiques incorporades.

 

 

Darrera actualització: 23.03.2022 | 13:54
Darrera actualització: 23.03.2022 | 13:54