Ordenança Fiscal núm. 0 - General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Darrera actualització: 09.01.2024 | 12:46