Ordenança Fiscal núm. 12 - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics

Darrera actualització: 10.01.2024 | 17:23