Campanya mobilitat sostenible

La situació de Santa Maria de Palautordera obliga a pensar en els nostres desplaçaments des de dues situacions: desplaçaments intraurbans (dins el poble) i interurbans (connexions fora deñl poble). Aquests punts de vista diferents ens permetran assolir uns sistemes de mobilitat més respectuosos amb el medi ambient i en molts casos ens permetran l’estalvi de diners.

Desplaçaments intraurbans

Des de l’Ajuntament es treballa perquè els desplaçaments intraurbans siguin més eficients, segurs, tranquils i saludables. Tots tenim dret a desplaçar-nos lliurement. No obstant, hem de tenir en compte els impactes que genera cada mitjà de transport que utilitzem sobre el nostre propi benestar, l’entorn urbà i el medi ambient.

Els beneficis més evidents és que allibera l’espai urbà de vehicles i això permet i garanteix una mobilitat universal ja que dóna prioritat a la mobilitat a peu o en bicicleta, mitjans de transports perfectes per a les dimensions i orografia del nostre municipi.

Per facilitar els desplaçaments a peu tenim la zona per a vianants que s’estén des dela Plaça Major fins a l’ermita del Remei. Tanmateix també es disposa de zones d’aparcament com la de la zona del CAP com la de sobre l’escorxador, ambdues zones molt properes al centre del nucli urbà on es concentren les botigues i serveis. A més, l’existència del carril bici permet els desplaçaments entre el centre municipal amb els nuclis del Virgili, Ca l’Abril i el Temple i Sant Esteve de Palautordera. L’objectiu d’aquestes actuacions i d’altres és facilitar al ciutadà poder moure’s de forma més sostenible.

Desplaçaments interurbans

La forta polaritat de Barcelona sobre el nostre municipi provoca un important flux de desplaçaments. en aquest cas el tren és l’opció més sostenible. A l’estació de tren hi podem arribar a través del servei de bus urbà. Per als desplaçaments nocturns podem utilitzar el servei de bus nocturn.

Una altra opció que permet una mobilitat sostenible és el servei de compartir cotxe que permet la confortabilitat del vehicle privat reduint les emissions individuals del nostre viatge.

Darrera actualització: 23.01.2020 | 12:21