POUM: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

El Text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Santa Maria de Palautordera va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme en data 22 de setembre de 2011, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 15 de desembre de 2011.

CONSULTA URBANÍSTICA - APLICACIÓ SITMUN

SITMUN: Permet la consulta i les fitxes de les diferents claus urbanístiques. Es pot fer la recerca per nom de carrer o per nom de carrer i número. Addicionalment permet obtenir més informació activant les diferents capes d’informació. Consulteu el manual amb les instruccions al costat d'aquestes línies. Recomanem descarregar el manual a l'ordinador i obrint-lo posteriorment par anar seguint les indicacions.

A la secció de Documents hi trobareu tota aquella informació referent a la normativa, plànols, memòries, la publicació del POUM en el DOGC i altra informació d'interès.

MODIFICACIONS POUM

PLANS PARCIALS

PLANS ESPECIALS

Darrera actualització: 29.11.2023 | 10:54
Darrera actualització: 29.11.2023 | 10:54