Comissions

Comissió especial de comptes

Comissió informativa especial formada per representants dels diferents grups municipals que supervisa cada any els comptes municipals i els sotmet a l'ajuntament en Ple, amb les competències que estableix l'article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Jordi Xena i Ibàñez

Mònica Garcia i Vila

Merlí Garcia i Casacuberta

Sílvia Àlvarez Garcia-Portillo

Alber Ferrer i Masagué

Mireia Jordana i Garcia

Agustí Vilar i Fornies

Glòria Caumons i Barceló

Oriol Amargant i Saucedo

Pol Conte i Santiago

Mariam Tunkara i Salicrú

Núria Ripollès i Déu

Francesc Lázaro i Brazo

 

Comissió Informativa General

Comissió informativa per a l'estudi, l'informe i la consulta dels assumptes que s'hagin de sotmetre a la decisió del Ple. Les sessions ordinàries se celebren, amb caràcter bimensual, el dijous no festiu anterior a la sessió plenària, a les 19.30 h., a la Sala de Plens, i no tenen caràcter públic.

Jordi Xena i Ibàñez

Mònica Garcia i Vila

Merlí Garcia i Casacuberta

Sílvia Àlvarez Garcia-Portillo

Alber Ferrer i Masagué

Mireia Jordana i Garcia

Agustí Vilar i Fornies

Glòria Caumons i Barceló

Oriol Amargant i Saucedo

Pol Conte i Santiago

Mariam Tunkara i Salicrú

Núria Ripollès i Déu

Francesc Lázaro i Brazo

Darrera actualització: 23.06.2023 | 14:08
Darrera actualització: 23.06.2023 | 14:08