Comissions

Comissió especial de comptes

Comissió informativa especial formada per representants dels diferents grups municipals que supervisa cada any els comptes municipals i els sotmet a l'ajuntament en Ple, amb les competències que estableix l'article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Jordi Xena i Ibàñez

M. Soledad Garcia i Beneyto

Merlí Garcia i Casacuberta.

Isabel Membrives i Rodríguez

Alber Ferrer i Masagué

Enric Pousa i Engroñat

Mònica Garcia i Vila

Xavier Blas i Martos

Núria Ripollès i Déu

Lluís Morales i Peix

Ana Cristina Muñoz i Cotoré

Francesc Lázaro i Brazo

M. Teresa Sáez i Roldán

 

Comissió Informativa General

Comissió informativa per a l'estudi, l'informe i la consulta dels assumptes que s'hagin de sotmetre a la decisió del Ple. Les sessions ordinàries se celebren, amb caràcter bimensual, el dijous no festiu anterior a la sessió plenària, a les 19.30 h., a la Sala de Plens, i no tenen caràcter públic.

Jordi Xena i Ibàñez

M. Soledad Garcia i Beneyto

Merlí Garcia i Casacuberta.

Isabel Membrives i Rodríguez

Alber Ferrer i Masagué

Enric Pousa i Engroñat

Mònica Garcia i Vila

Xavier Blas i Martos

Núria Ripollès i Déu

Lluís Morales i Peix

Ana Cristina Muñoz i Cotoré

Francesc Lázaro i Brazo

M. Teresa Sáez i Roldán

Darrera actualització: 11.12.2019 | 14:05
Darrera actualització: 11.12.2019 | 14:05