Palau disposa, des d'avui, de Pla d'Igualtat de Gènere

Divendres, 21 de febrer de 2020 a les 00:00

Avui ha entrat en vigor el Pla d'Igualtat de Gènere 2018-2022, redactat per l'ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona.

La llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes exposa l’obligatorietat dels poders públics d’eliminar qualsevol forma de discriminació, sigui directa o indirecta, apuntant que la igualtat és una necessitat essencial en qualsevol societat moderna i democràtica.

Els Plans d’Igualtat són un dels instruments claus de les polítiques públiques d’igualtat de gènere. Aquests es basen en un conjunt de mesures i objectius ordenats i concrets que permeten dur a terme una estratègia integral que equilibri la situació en la qual es troben les dones i els homes d’un territori concret mitjançant una anàlisi de diagnosi prèvia. 

Les línies estratègiques d’actuació d'aquest pla són 6:

1. Articular el compromís institucional i transversal amb la igualtat de gènere de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

2. Contribuir a la prevenció i l’abordatge de les violències masclistes.

3. Fomentar l’empoderament de les dones del municipi, promoure el seu accés i participació en tots els espais, nivells de responsabilitat i àmbits de la vida pública.

4. Promoure una redistribució equitativa dels treballs i dels temps entre dones i homes en l’àmbit públic i privat.

5. Promoure la coeducació en tots els nivells educatius, fomentant la transmissió de valors lliures d’estereotips i que promoguin la igualtat, la no discriminació i el respecte per la diversitat.

6. Fomentar la igualtat de gènere i la qualitat de vida a través del treball integral amb el foment de la cultura, l’esport, la salut, l’espai públic i l’urbanisme.

 

Darrera actualització: 21.02.2020 | 09:06