Deures a mig fer...

Divendres, 30 d'abril de 2021 a les 00:00

Durant el 2020, Palau ha incrementat un 5% els residus generats, i ha passat d'un 46% a un 44% de taxa de reciclatge.

La pandèmia ha afectat el nostre dia a dia, i ha augmentat el volum de residus produïts. Hem fet més àpats a casa i una part de la població ha modificat els seus hàbits de consum, amb un important augment de compres fetes per internet.

En referència al percentatge de reciclatge, hem empitjorat i no s'ha aconseguit arribar a l'objectiu establert del 60% pel 2020. El fort augment de la fracció de resta recollida, ha incrementat els costos de la gestió dels residus i ha eclipsat la millora que s'ha produït de les quantitats d'orgànica, cartó, envasos i vidre recollides selectivament.

Recordeu, que no participar en la recollida selectiva o deixar residus fora dels contenidors, amb la nova ordenança, són considerades faltes lleus, sancionables amb imports de 100 a 300 euros.

Darrera actualització: 13.05.2021 | 09:09