Com està evolucionant la generació de residus amb la pandèmia?

Divendres, 18 de setembre de 2020 a les 00:00

Les dades de recollida del primer semestre del 2020 no han estat bones. La pandèmia del coronavirus ha modificat els hàbits d’una part de la població i s’ha trencat la bona tendència de 10 anys consecutius de reducció de la fracció resta (residus barrejats no dipositats als contenidors corresponents).

Durant la primera meitat de l’any, s’ha incrementat, en 172.000 kg la quantitat de residus dipositats barrejats al contenidor de resta, representant un 13% més respecte el 2019. Aquest augment també ha suposat un important augment del cost econòmic del servei.

També volem destacar, el fort augment de la quantitat de trastos recollits a costat de contenidor l’últim dijous de mes, que ha estat un 28% superior respecte l’any passat. Alguns mesos, el servei habitual establert no ha estat capaç d’absorbir aquest gran volum, havent-se de programar serveis extraordinaris en dies posteriors.

Per acabar, no oblidem la importància de separar els residus. L’aprofitament dels materials redueix l’impacte dels residus en l’escalfament de la terra, protegint així el futur dels nostre fills i nets.

Darrera actualització: 17.09.2020 | 13:49