Episodi de contaminació atmosfèrica per partícules PM10. Inclusió de pols africanes

Dimecres, 24 de febrer de 2021 a les 00:00

La Generalitat ha declarat un episodi d’alta contaminació per partícules a tot el territori català. La mesura es pren atenent els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, a causa de la presència d’una intrusió de pols africana. Es recomana reduir l’ús el cotxe per evitar enviar encara més partícules a l’aire.

El seguiment i estat d'aquest episodi de contaminació atmosfèrica es pot conèixer al web del Departament de Territori i Sostenibilitat airenet.gencat.cat.

Recomanacions a la ciutadania

 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta, escollint carrers poc freqüentats pel trànsit
 • Utilitzar el transport públic
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat i utilitzar el cotxe compartit
 • Realitzar una conducció eficient: arrencada suau, reduir la velocitat, evitar accelerades i frenades brusques
 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes
 • Si es practica exercici a l'aire lliure, fer-ho en les hores de menys intensitat de vehicles
 • Regular la climatització de la llar evitant un escalfament o una refrigeració excessiva.

Mesures que s’adopten

 • Reduir la velocitat de circulació
 • Incrementar el reg al carrer
 • Suspendre les cremes forestals i els enderrocs
 • Restringir les operacions que generen pols en les obres públiques i d'asfaltat
 • Incrementar el control de les activitats industrials.

 

Darrera actualització: 24.02.2021 | 19:16