El Consell Comarcal i MicroBank subscriuen un conveni de col·laboració per reactivar l’autoocupació i l’activitat emprenedora

Dijous, 5 de novembre de 2020 a les 00:00

El conveni firmat entre el Consell Comarcal i MicroBank afavorirà la igualtat d’oportunitats a través d’una línia de finançament que fomenta l’autoocupació i l’emprenedoria entre els col·lectius amb més dificultats. També s’obre una línia específica per a aquells emprenedors i microempreses que necessitin liquiditat per superar els efectes de la  crisi de la Covid-19.

El vicepresident segon i conseller de Promoció Econòmica i Estudis del Consell Comarcal, Jordi Manils, la directora territorial de CaixaBank a Barcelona, María Alsina, i el president de MicroBank, Juan Carlos Gallego, han signat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.

Amb la signatura d'aquest acord per a un any, prorrogable a quatre, s'estableix una línia de finançament d'1 milió d'euros per potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora a la comarca, afavorint la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. En base a aquest conveni, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d'autònoms i projectes d'autoocupació amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros, finançament màxim fins al 100%, tipus fix del 5,9 sense garantia real, termini amortització 6 anys, carència 6 mesos i fins al 20% del crèdit es pot destinar a circulant. Els projectes han de tenir un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat del Consell Comarcal.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l'equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals.

En virtut d'aquest conveni, el Consell Comarcal, juntament amb la Taula Vallès Oriental Avança, es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l'autoocupació i l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d'autònoms i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per l’entitat a MicroBank perquè aquest analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

 

Addenda Covid-19

A més, en el context de la crisis sanitària, MicroBank també posa a disposició una nova línia de finançament destinada a autònoms i microempreses amb la finalitat d’atendre necessitats de circulant derivades de la Covid-19. Aquesta línia compta amb el suport del Fons Europeu d’Inversions.

Les condicions d’aquesta addenda són en operacions fins el 31 de desembre de 2020, interès fix 3,9, carència d'un any, durada 6 anys i fins al 100% del crèdit es pot destinar a circulant.

Segons CaixaBank, aquest acord forma part del compromís de l´entitat financera de contribuir a la millora del benestar general dels ciutadans i en especial dels col·lectius més vulnerables. A Catalunya, segons informa l’entitat, MicroBank ha finançat durant els primers nou mesos de l’any 24.764 projectes per un import total de 214 milions d'euros, dels quals 83.3 milions es van destinar a préstecs personals i familiars, 113.4 milions es van concedir a emprenedors i microempreses i 17.4 milions a altres finances amb impacte social.

Les sol·licituds de microcrèdits ja es poden presentar al Consell Comarcal, que les derivarà a CaixaBank, que gestionarà la petició a través de la seva xarxa d’oficines, assessorant i realitzant un seguiment dels projectes.

Darrera actualització: 05.11.2020 | 11:53