Padró municipal d'habitants: alta

Quan es pot sol·licitar: Resolució immediata

Quin cost té:

Aquest tràmit és gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Persones majors d’edat residents a Santa Maria de Palautordera.
Els menors d'edat han de ser empadronats pels seus representants legals.

Cal aportar:

 • Documents d'identificació

  DNI, NIE o PASSAPORT vigent

 • Documents d'identificació en el cas dels menors d'edat

  Llibre de família i (DNI, NIE o PASSAPORT vigent, si en disposen).

 • En cas de pèrdua o caducitat dels documents d’identitat: Denúncia o sol·licitud de renovació.


 • Documents del domicili d'empadronament

  Original de: Escriptura de propietat de l’habitatge o últim rebut de l’IBI o contracte de lloguer.
  En cas de no ser propietari de l’habitatge o titular del contracte de lloguer:
  A més de l’original del document de propietat o lloguer de l’habitatge, autorització signada pel propietari o llogater i document d’identitat original del mateix (veure doc autorització 1)

 • Documents del domicili d'empadronament en el cas dels menors d'edat

  En cas de menors que s’empadronen amb un sol dels progenitors
  Original del document que acrediti la guàrdia i custòdia del menor.
  Si no hi ha sentencia o la custòdia es compartida:
  Autorització signada de l’altre progenitor (veure document autorització 2), mitjançant compareixença a les oficines de l’Ajuntament amb l’original del document d’identitat vigent.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines d’Atenció al Ciutadà. No cal cita prèvia.

Darrera actualització: 08.02.2022 | 13:10