Padró municipal d'habitants: canvi de domicili dins el mateix municipi

En els canvis de domicili dins el mateix municipi aquest tràmit el pot realitzar un dels titulars de l'habitatge aportant tota la documentació de la resta de la família.

Quan es pot sol·licitar: Resolució inmediata

Quin cost té:

Aquest tràmit és gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Persones majors d’edat.
Els menors d'edat han de ser empadronats pels seus representants legals.

Cal aportar:

 • Documents d'identificació

  DNI, NIE o PASSAPORT vigent.

 • Documents d'identificació en el cas dels menors d'edat

  Llibre de família i (DNI, NIE o PASSAPORT vigent, si en disposen).
  En cas de pèrdua o caducitat dels documents d’identitat: Denúncia o sol·licitud
  de renovació.

 • Documents del domicili d’empadronament

  Original de: Escriptura de propietat de l’habitatge o últim rebut de l’IBI o contracte de lloguer.
  En cas de no ser propietari de l’habitatge o titular del contracte de lloguer:
  A més de l’original del document de propietat o lloguer de l’habitatge, autorització signada pel propietari o llogater i document d’identitat original del mateix (veure doc autorització 1)

 • Documents del domicili d'empadronament en el cas dels menors d'edat

  En cas de menors que s’empadronen amb un sol dels progenitors:
  Original del document que acrediti la guàrdia i custòdia del menor.
  Si no hi ha sentencia o la custòdia es compartida:
  Autorització signada de l’altre progenitor (veure document autorització 2), mitjançant compareixença a les oficines de l’Ajuntament amb l’original del document d’identitat vigent.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines d’Atenció al Ciutadà. No cal cita prèvia.

Darrera actualització: 08.02.2022 | 13:23