Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Anar-hi   

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment, us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'Oficina de Gestió Tributària està ubicada a la planta baixa de l'ajuntament (plaça de la Vila, 1), telf. 93 472 91 13 - 674 79 75 45 - orgt.st.m.palautordera@diba.cat

Darrera actualització: 26.05.2020 | 13:56
Darrera actualització: 26.05.2020 | 13:56