Servei municipal d'habitatge

Oficina local d'habitatge

En data 8 de juliol de 2021, s'ha renovat el conveni amb els ajuntaments de Sant Celoni, Llinars del Vallès i Arbúcies per al manteniment de l'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny, ubicada a Sant Celoni (Edifici Puigdollers, c. Grup Escolar, 6). El conveni té per objecte que l’oficina sigui un instrument de suport als municipis del Baix Montseny per a millorar l’eficiència en la prestació del servei d’habitatge a nivell supramunicipal d’acord amb els principis de col·laboració i cooperació administrativa. L'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny ofereix als ciutadans/es els següents serveis d'informació, assessorament i tramitació sobre habitatge:

 • Programa de mediació per al lloguer social.
 • Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial
 • Tramitació d’ajuts, prestacions i subvencions:
  • Prestacions per al pagament del lloguer
  • Prestacions econòmiques d’urgència especial
  • Ajudes a la rehabilitació d’edificis i habitatges
 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat
 • Servei SIDH:
  • Intermediació en l’àmbit hipotecari
  • Mediació en consum:  
   • Clàusules contractuals abusives
   • Mediació prèvia a l’inici del procediment d’execució hipotecari
   • Denúncies per incompliment de la normativa
  • Mediació de lloguers en situació de grans tenidors.

L'Ajuntament de Palau també ofereix als ciutadans:  Guia 2022 d'ajuts a l'habitatge 

Tràmits de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Enllaç

Serveis de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Enllaç

Mesures Coronavirus SARS-CoV-2 (AHC)

Enllaç

Diputació de Barcelona

Portal reHabilitem

Hi ha moltes raons per rehabilitar

Darrera actualització: 25.04.2022 | 16:16