Recollides selectives

El municpi disposa de diferents contenidors a la via pública per recollir les diferents fraccions de residus:

La fracció orgànica  al contenidor marró!  

Es la part de les escombraries formada per les restes de menjar i les restes de jardineria de mida petita. Aquestes restes composen gairebé la meitat de la nostra bossa , és a dir,  la major part. La matèria orgànica recollida es porta a les planta de compostatge de Granollers. El compost és un adob natural utilitzat per agricultura i jardineria que aporta els nutrients necessaris per al creixement de les plantes, així com humitat i estructura al sòl.  També podeu fer el vostre propi compost i adobar el vostre jardí.

Cal dipositar-la  als cubells de color marró que es troben al carrer.

Hi pots posar: Restes de peix i carn, closques d’ous, peles de fruita, pinyols, flors seques, restes d’infusions, marro de cafè, tovallons bruts, petites restes de jardineria

Envasos al contenidor groc!

Aquesta és la fracció més majoritària en volum, tot i que només representa un 11 % de la brossa domèstica. Està formada per diversos materials com plàstic, ferro, alumini o qualsevol material que serveixi per fabricar un envà

Tots els envasos que puguem incloure en aquesta categoria portaran el segell del punt verd que ens indica que amb el preu que hem pagat pel producte ja s’ha inclòs el preu del seu reciclatge.

Hi posts posar: Ampolles i bidons d’aigua, llaunes de refrescos, bosses de plàstic, llaunes de menjar, malles de patates, paper d’alumini, pots de detergent o suavitzant, taps i xapes metàl·liques, paper film, porexpan, pots de iogurt                                               taps de plàstic, brics, bosses de pinso que portin plàstic, blister de recanvis.

No hi pots posar: envasos de productes tòxics com pintures o vernissos, aquests s’hauran de portar a la deixalleria, envasos de productes que continguin CFC’s (esprais), envasos de medicament, plàstics que no siguin d’envasos (cadires i taules de jardí, pals d’escombra, testos, etc.)  

Vidre al contenidor verd!

La fracció de vidre està formada per ampolles i pots de vidre i està formada pel 8% de la brossa domèstica. Com no deixen de ser envasos també porten el punt verd que identifica que el productor paga una taxa de reciclatge, excepte en el cas dels envasos retornables.

Hi pots posar: ampolles de vidre, pots de vidre, ampolles de sucspots de conserves                                                            

No hi pots posar: qualsevol vidre que no sigui un envàs com gerros o gots de vidre. Tampoc s’hi poden posar fluorescents o làmpades i vidre pla de finestres, tot això s’ha de portar a la deixalleria.

Les ampolles retornables com les de cava, llet, aigua amb gas entre d’altres es porten a la botiga on es van comprar o a la deixalleria per tornar a ser utilitzades sense produir residus.

Paper i cartró al contenidor blau!

La fracció de paper i cartró està formada per productes elaborats amb la cel·lulosa extreta dels arbres. Representa un 25 % de la brossa domèstica ocupant un gran vol

Hi pots posar: diaris i revistes, capses de cartró ondulat, papers de publicitat, embolcalls de cartronet, folis i cartes, rodets paper cuina i wc, cartolines, carpetes i separadors de cartró, bosses de paper, rebuts i sobres, paper reciclat, arxivadors de cartró, blocs i quaderns (sense espirals)                                             

Les piles al contenidor de piles!

Trobaras contenidors on dipositar les piles usades i bateries de móbil als punts de recollida dels comerços i equipaments municipals, així com també la deixalleria i minideixalleries. A la via pública també hi trobaràs nous punts al Carrer Major, a l'Avinguda Vallès i al Camí Vell de Sant Celoni.

Les piles es fan servir en transistors, joguines, llanternes, rellotges, calculadores... Les piles contenen alguns metalls pesants com el mercuri, el cadmi o el plom, que són potencialment perillosos per a la salut i el medi ambient. Per això, les piles es consideren residus especials i estan subjectes a una recollida i tractament específics. T’invitem a col·laborar amb la recollida selectiva de piles, i tal com diu el lema: "Posa't les piles

Recollida selectiva d'oli usat!

Alhora de millorar la recollida selectiva que s’està fent a Palau, s'han instal.lat al municipi contenidors per fer  a recollida selectiva de l’oli de cuina usat

Si aquest residu arriba als rius, es forma una pel.lícula superficial que afecta l'intercanvi d'oxigen i perjudica els éssers vius de l'ecosistema. Els càlculs apunten que un litre d'oli pot contaminar mil litres d'aigua. Aquesta contaminació es pot evitar amb el reciclatge, una pràctica ecològica que en el cas de l'oli usat té moltes possibilitats i beneficis. Per cada litre d'aquest residu es pot aconseguir un litre d'un biocombustible per a motors dièsel. L'avantatge és doble: s'evita l'impacte que té en la naturalesa i es crea una alternativa per a reduir l'ús dels combustibles fòssils convencionals.

Trobaràs un contenidor per fer la recollida selectiva d'oli usat a  Moxerigues Pont Trencat, Can Pagà, Can Bosc, Avinguda de la Serra, Plaça Major, Carrer Sant Antoni Maria Claret, Carrer Consolat de Mar, Camí Vell de Sant Celoni i Pla de Can Sala.

Caldrà dipositar l'oli usat en botelles de plàstic buides, degudament tancades. No s'hi pot dipositar olis minerals de cotxes i màquines. Acompanyant la seva instal·lació es lliuraran embuts a les llars per facilitar la recollida de l’oli, que es podran passar a recollir per l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament.

Medicaments, a la farmàcia!

Els medicaments s’han de recollir per separat per evitar que vagin a l’abocador on poden convertir-se en un residu perillós. Prèviament s’han de tractar, per tant s’han de dipositar en els contenidors especials per medicaments que trobarem a les farmàcies.

Roba

La roba i el calçat usats representa entre el 3 i 4% del total de residus generats en una llar, més o menys uns 7 o 8 quilos cada any. Si aquesta roba la llencem al contenidor de fracció resta anirà a l’abocador, però tenim una alternativa que són els contenidors de roba.

Fracció resta

És la fracció dels residus que produïm que no és reciclable. Més o menys un 11% de la brossa pertany a aquesta categoria tot .

Hi pots posar: restes d’escombrar, cendres de tabac, excrements d’animals, sorra de gats, fils i cordons, bolígrafs, cotons i bastons de les orelles, bolquers, objectes petits de ceràmica, vidre pla, testos, etc.

 

Darrera actualització: 08.01.2021 | 15:45